Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 399)
 
11/2017
Zarząd kola podjął uchwałę o podzieleniu jednego z dwóch obwodów na tak zwane podłowiska. Podzielił myśliwych na grupy i nakazał nam polowanie w wyznaczonych grupach w konkretnych miejscach. Jeden z kolegów napisał do zarządu, co sądzi o takiej decyzji, i został zawieszony na 6 miesięcy. Płacimy składki, a możemy polować tylko w 1/4 łowiska. Bardzo prosimy o pomoc w tej sprawie i ocenę prawną tej sytuacji. Co możemy zrobić?

11/2017
Walne zgromadzenie podjęło nowe uchwały dotyczące wprowadzenia opłat na utrzymanie urządzeń łowieckich i zagospodarowanie łowiska z możliwością odpracowania należności. Podejmując te uchwały, nie zmieniono uchwał odnoszących się do uczestnictwa w akcji zbierania wnyków oraz ograniczającej wydawanie odstrzałów w przypadku nieuczestniczenia w tych akcjach.
Proszę o wyjaśnienie, czy uchwała nakładająca obowiązek zbierania wnyków jest zgodna z uchwałą dotyczącą opłat za zagospodarowanie łowiska oraz czy nieobecność podczas zbierania wnyków może skutkować wstrzymaniem lub cofnięciem upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego?

10/2017
Podpisaliśmy umowę dzierżawy obwodu łowieckiego z ustalonym w pierwszym roku czynszem dzierżawnym w określonej wysokości. Otrzymaliśmy ze starostwa fakturę, w której do kwoty wskazanej w umowie doliczono podatek VAT. Jest to spora kwota, a jako koło liczymy każdą złotówkę. W związku z tym mamy pytanie: czy starostwo ma prawo naliczać podatek VAT do czynszu dzierżawnego?

10/2017
Na naradzie z łowczymi kół łowieckich przedstawiono rekomendację dla myśliwych zrealizowania redukcji dzika do poziomu 1 osobnika na 1000 ha obwodu. Mam pytanie, jak umocowana jest ustawowo owa rekomendacja i co jeżeli koło nie zrealizuje tego obowiązku. Interesuje mnie aspekt prawny. Chciałbym też wiedzieć, czy ustalenie liczby dzików, jaka ma zostać w obwodzie, dotyczy powierzchni całego obwodu czy powierzchni użytkowej obwodu?

9/2017
Czy w trakcie trwania walnego zgromadzenia jest możliwa zmiana porządku obrad i wprowadzenie na wniosek przewodniczącego uchwał, które nie były objęte wcześniej tym porządkiem?

9/2017
W naszym kole cały dzierżawiony obszar został podzielony na 6 podobwodów. Czy w kwestii określenia miejsca wykonywania polowania i w świetle obowiązującego prawa wystarczający będzie wpis, że miejscem wykonywania polowania jest np. „podobwód nr 6” lub to samo z podaniem dodatkowo nazw topograficznych obszarów, które faktycznie obejmują cały podobwód, np. „podobwód nr 6, Polec, pola Grojeckie, Zalas”? Chodzi o wykonywanie polowania indywidualnego z podchodu na sarny.

9/2017
Sekretarz zrezygnował z pełnionej funkcji, pisząc pismo do walnego zgromadzenia za pośrednictwem zarządu koła. Czy jako zarząd mamy prawo podjąć uchwałę o stwierdzeniu zaprzestania pełnienia funkcji przez sekretarza, czy taką uchwałę musi podjąć walne zgromadzenie koła? Czy nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z zaprzestaniem pełnienia funkcji w zarządzie?

8/2017
W starostwie powiatowym prowadzone było postępowanie dotyczące pozwolenia na budowę inwestycji znacząco, naszym zdaniem, prowadzącej do zubożenia naszego łowiska. Próbowaliśmy interweniować, starając się zablokować inwestycję, ale stwierdzono, że nie jesteśmy stroną w tym postępowaniu. Jak to wygląda od strony prawnej?

8/2017
Czy można mieć w łowisku ambony myśliwskie zlokalizowane w taki sposób, że widać z nich także lizawki dla zwierzyny i czy wolno z nich dokonywać pozyskania zwierzyny?

8/2017
Moje pytanie dotyczy kwestii wyboru zarządu koła. Jednym ze sposobów jest wybór prezesa, a on dobiera sobie pozostały skład. Czy ten skład musi również zostać przegłosowany przez WZ – jeżeli tak, to co się dzieje w przypadku, kiedy na WZ zaproponowany skład nie uzyska większości? Głosowanie tajne czy jawne?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-390][391-399] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u