Łowiec Polski: miesięcznik łowiecko przyrodniczy - łowiectwo
http://www.lowiec.com/cgibin/shop/

 

 

 


Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 372)
 
2/2017
W naszym kole jeden z naszych członków uległ wypadkowi i porusza się na wózku inwalidzkim. Uczestniczy on nadal bardzo aktywnie w życiu koła, w tym bez problemu uczestniczy w polowaniach indywidualnych. Czy może jednak brać od strony prawnej udział w polowaniu zbiorowym prowadzonym metodą tradycyjną?

2/2017
Koło podjęło uchwałę: „wprowadza się zakaz wykonywania polowań na dziki z wykorzystaniem psów we wszystkie dni robocze oraz w dniu poprzedzającym polowanie zbiorowe”. W związku z tą uchwałą brak możliwości ułożenia psów podczas polowania. W grudniu w dzień roboczy poszedłem z psami bez broni przejść się po lesie, aby oduczyć je ganiania saren, zostałem spotkany przez członków zarządu. Powiedziano mi, że psy muszą być na otoku i jeżeli jeszcze raz mnie spotkają, to zostanę zawieszony. Co w tej sytuacji mogę zrobić, skoro pewnych czynności szkolenia nie da się wykonać na otoku?

2/2017
Komisja rewizyjna, stawiając na walnym zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła, wnioskowała również o jego przegłosowanie w sposób tajny. Czy komisja rewizyjna może wnioskować o tajne głosowanie? Czy każdy członek koła na walnym zgromadzeniu może zgłosić taki lub inny wniosek? Czy gdyby taki wniosek był głosowany, to decyduje zwykła większość? Wniosek taki, według zarządu koła, należy zgłosić 14 dni przed walnym zgromadzeniem zarządowi koła, który zdecyduje, czy umieścić go w porządku obrad, czy nie. Jakie wnioski może wnosić członek na WZ w związku z umieszczeniem w programie walnego zgromadzenia punktu „wolne wnioski”?

1/2017
Nasi koledzy z sąsiedniego koła postawili czatownię w odległości 50 m od granicy z naszym obwodem łowieckim oraz możliwością strzelenia tylko w kierunku naszego obwodu. Czy istnieją podstawy etyczno-prawne do żądania od naszych kolegów odsunięcia bądź rozebrania spornej ambony?

1/2017
Proszę o przedstawienie interpretacji polowania indywidualnego z psem na dziki. W moim kole, jak i w innych kołach sąsiadujących są kwestie sporne, więc chcąc zachować dobre stosunki koleżeńskie, proszę o interpretację i zaangażowanie „Łowca Polskiego” w tę sprawę, co na pewno rozwieje wątpliwości. Jak zatem wygląda sprawa polowania indywidualnego z psem na dziki?

1/2017
Czy zarząd koła ma prawo na podstawie par. 43 pkt 2 Statutu PZŁ do skreślenia z listy członków kolegi za zaprzestanie pełnienia funkcji skarbnika koła i nierozliczenie się z pieniędzy koła w ciągu dwóch lat od momentu przekazania dokumentów i pieniędzy nowemu skarbnikowi?

1/2017
W moim środowisku często zdarza się, że walne zgromadzenia kół łowieckich podejmują uchwały o nadaniu członkostwa honorowego zasłużonemu członkowi koła. Czy zatem uchwała o treści: „walne zgromadzenie członków koła podjęło uchwałę o nadaniu godności honorowego prezesa koła koledze…” wyczerpuje znamiona par. 53 pkt 18 Statutu PZŁ?

12/2016
W kole łowieckim sprawowałem w minionej kadencji funkcję zastępcy łowczego. W kole obowiązywała i obowiązuje uchwała walnego zgromadzenia o treści: „Zakres, rodzaj prac musi być uzgadniany z łowczym, zastępcą łowczego koła lub uprawnionym do tego gospodarzem obwodu łowieckiego”. Nowy zarząd weryfikuje te prace. Prezes koła informuje o tym, że np. nie uznano kolegom części lub całości wykonanej pracy. Przekazałem materiały budowlane na stanicę koła. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia o treści: „Wartość przekazanego materiału można przeliczyć na roboczogodziny w cenie 10 zł za jedną godzinę, po okazaniu faktury, paragonu, rachunku zakupu itp.” – cenę przekazanego materiału przeliczyłem na roboczogodziny. Na posiedzeniu koła oświadczono mi, że protokół będzie cofnięty. Czy obecny zarząd koła ma prawo weryfikować, obcinać i odbierać kolegom z koła godziny w czasie, kiedy ja pełniłem funkcję podłowczego? Czy protokoły z czynności gospodarczych straciły ważność?

12/2016
W 2017 roku w naszym kole kończy się umowa dzierżawy obwodu łowieckiego. Czy mamy gwarancję wydzierżawienia tego obwodu w związku z pierwszeństwem dzierżawy, które nam przysługuje na mocy ustawy? Jak będzie wyglądała sytuacja prawna w tym zakresie w związku z ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym Prawa łowieckiego?

11/2016
Jestem myśliwym niestowarzyszonym. Złożyłem wniosek do koła łowieckiego o przyjęcie mnie w poczet członków. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony, ale prezes oświadczył mi, że przed rozpatrzeniem wniosku muszę wpłacić do koła 3550 zł, bo to jest podstawą do podjęcia decyzji. Czy takie zachowanie jest właściwe?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-372] starsze

 

 

Aktualny numer: 2/2017

 


Sarnie przysmaki

Tajemnicze rykoszety

Myśliwi dla gęgawy

Historia specjalistów

Tumak na rozkładzie

Blokada polowania

Zobacz pełen spis treści
 

ZAPRENUMERUJ ŁOWCA

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u