Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 380)
 
5/2017
Na wniosek określonych w par. 56 ust. 2 Statutu PZŁ podmiotów Zarząd zobowiązany jest umieścić w porządku obrad wnioskowane przez nie sprawy. Czy Zarząd ma prawo dokonywać merytorycznej oceny zasadności wniosku? Czy porządek obrad powinien zawierać punkty dotyczące wszystkich spraw, które będą rozpatrywane, czy wystarczy umieścić w porządku obrad jeden punkt, np. głosowanie uchwał i wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków?

5/2017
Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny. Po kilku dniach Zarząd Koła podjął uchwałę, cyt.: „w sprawie zatwierdzenia zasad wydawania odstrzałów indywidualnych”, w której jeden z punktów brzmi, cyt.: „odstrzał na bażanty koguty może otrzymać myśliwy, który posiada psa myśliwskiego ułożonego na ptactwo łowne”. W związku z powyższym pytanie brzmi, czy Zarząd Koła miał prawo podjąć taką uchwałę?

5/2017
Nasze koło łowieckie posiada dwa obwody łowieckie oraz dwie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Czy zgodne jest z prawem łowieckim, że książki te znajdują się u łowczego, który mieszka w odległości około 7 km od jednego obwodu łowieckiego i około 10 km od drugiego?

5/2017
Nasze koło łowieckie podpisało umowę dzierżawy obwodu łowieckiego, w której znalazł się zapis obligujący nas do przedkładania staroście wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego, rocznego planu łowieckiego oraz informowania o wszelkich ich zmianach w terminie 14 dni od ich zatwierdzenia. Czy taki zapis w umowie jest zgodny z prawem i jakie mogą być skutki dla koła, jeśli nie wywiążemy się z tego warunku umowy?

3/2017
Na początku listopada ubiegłego roku przewodniczący komisji rewizyjnej złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji w naszym kole łowieckim. Ile czasu zarząd koła ma na zwołanie nadzwyczajnego walnego, aby uzupełnić skład komisji rewizyjnej? Czy zarząd koła łowieckiego może przyjmować nowych członków mimo braku komisji rewizyjnej oraz wniesionego pisemnego sprzeciwu ponad połowy członków koła?

3/2017
Jeden z myśliwych postrzelił dzika, a kolega, który stał obok, zaproponował dojść tego postrzałka, a następnie po dojściu postrzałka dostrzelił go. Oznajmił, że dzik należy do niego, bo to on oddał strzał śmiertelny, a nie do tego, co postrzelił. Jak to wygląda od strony prawnej?

3/2017
Czy koło łowieckie jest organizacją społeczną? Chcielibyśmy być dopuszczeni do postępowania administracyjnego prowadzonego przez RDOŚ, nie wiemy jednak, czy prawnie jest to możliwe.

3/2017
Czy użyczając broń myśliwską koledze muszę spisać umowę użyczenia i czy mogę użyczyć amunicję do tej broni w celu jej wystrzelania i zwrócenia mi takiej samej amunicji?

2/2017
W naszym kole jeden z naszych członków uległ wypadkowi i porusza się na wózku inwalidzkim. Uczestniczy on nadal bardzo aktywnie w życiu koła, w tym bez problemu uczestniczy w polowaniach indywidualnych. Czy może jednak brać od strony prawnej udział w polowaniu zbiorowym prowadzonym metodą tradycyjną?

2/2017
Koło podjęło uchwałę: „wprowadza się zakaz wykonywania polowań na dziki z wykorzystaniem psów we wszystkie dni robocze oraz w dniu poprzedzającym polowanie zbiorowe”. W związku z tą uchwałą brak możliwości ułożenia psów podczas polowania. W grudniu w dzień roboczy poszedłem z psami bez broni przejść się po lesie, aby oduczyć je ganiania saren, zostałem spotkany przez członków zarządu. Powiedziano mi, że psy muszą być na otoku i jeżeli jeszcze raz mnie spotkają, to zostanę zawieszony. Co w tej sytuacji mogę zrobić, skoro pewnych czynności szkolenia nie da się wykonać na otoku?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u