Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 376)
 
3/2017
Na początku listopada ubiegłego roku przewodniczący komisji rewizyjnej złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji w naszym kole łowieckim. Ile czasu zarząd koła ma na zwołanie nadzwyczajnego walnego, aby uzupełnić skład komisji rewizyjnej? Czy zarząd koła łowieckiego może przyjmować nowych członków mimo braku komisji rewizyjnej oraz wniesionego pisemnego sprzeciwu ponad połowy członków koła?

3/2017
Jeden z myśliwych postrzelił dzika, a kolega, który stał obok, zaproponował dojść tego postrzałka, a następnie po dojściu postrzałka dostrzelił go. Oznajmił, że dzik należy do niego, bo to on oddał strzał śmiertelny, a nie do tego, co postrzelił. Jak to wygląda od strony prawnej?

3/2017
Czy koło łowieckie jest organizacją społeczną? Chcielibyśmy być dopuszczeni do postępowania administracyjnego prowadzonego przez RDOŚ, nie wiemy jednak, czy prawnie jest to możliwe.

3/2017
Czy użyczając broń myśliwską koledze muszę spisać umowę użyczenia i czy mogę użyczyć amunicję do tej broni w celu jej wystrzelania i zwrócenia mi takiej samej amunicji?

2/2017
W naszym kole jeden z naszych członków uległ wypadkowi i porusza się na wózku inwalidzkim. Uczestniczy on nadal bardzo aktywnie w życiu koła, w tym bez problemu uczestniczy w polowaniach indywidualnych. Czy może jednak brać od strony prawnej udział w polowaniu zbiorowym prowadzonym metodą tradycyjną?

2/2017
Koło podjęło uchwałę: „wprowadza się zakaz wykonywania polowań na dziki z wykorzystaniem psów we wszystkie dni robocze oraz w dniu poprzedzającym polowanie zbiorowe”. W związku z tą uchwałą brak możliwości ułożenia psów podczas polowania. W grudniu w dzień roboczy poszedłem z psami bez broni przejść się po lesie, aby oduczyć je ganiania saren, zostałem spotkany przez członków zarządu. Powiedziano mi, że psy muszą być na otoku i jeżeli jeszcze raz mnie spotkają, to zostanę zawieszony. Co w tej sytuacji mogę zrobić, skoro pewnych czynności szkolenia nie da się wykonać na otoku?

2/2017
Komisja rewizyjna, stawiając na walnym zgromadzeniu wniosek o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła, wnioskowała również o jego przegłosowanie w sposób tajny. Czy komisja rewizyjna może wnioskować o tajne głosowanie? Czy każdy członek koła na walnym zgromadzeniu może zgłosić taki lub inny wniosek? Czy gdyby taki wniosek był głosowany, to decyduje zwykła większość? Wniosek taki, według zarządu koła, należy zgłosić 14 dni przed walnym zgromadzeniem zarządowi koła, który zdecyduje, czy umieścić go w porządku obrad, czy nie. Jakie wnioski może wnosić członek na WZ w związku z umieszczeniem w programie walnego zgromadzenia punktu „wolne wnioski”?

1/2017
Nasi koledzy z sąsiedniego koła postawili czatownię w odległości 50 m od granicy z naszym obwodem łowieckim oraz możliwością strzelenia tylko w kierunku naszego obwodu. Czy istnieją podstawy etyczno-prawne do żądania od naszych kolegów odsunięcia bądź rozebrania spornej ambony?

1/2017
Proszę o przedstawienie interpretacji polowania indywidualnego z psem na dziki. W moim kole, jak i w innych kołach sąsiadujących są kwestie sporne, więc chcąc zachować dobre stosunki koleżeńskie, proszę o interpretację i zaangażowanie „Łowca Polskiego” w tę sprawę, co na pewno rozwieje wątpliwości. Jak zatem wygląda sprawa polowania indywidualnego z psem na dziki?

1/2017
Czy zarząd koła ma prawo na podstawie par. 43 pkt 2 Statutu PZŁ do skreślenia z listy członków kolegi za zaprzestanie pełnienia funkcji skarbnika koła i nierozliczenie się z pieniędzy koła w ciągu dwóch lat od momentu przekazania dokumentów i pieniędzy nowemu skarbnikowi?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-376] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u