Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 383)
 
6/2017
Chciałbym odwołać się od uchwały walnego zgromadzenia o wykluczeniu mnie z koła do zarządu okręgowego. Czy muszę zrobić to za pośrednictwem zarządu koła czy też walnego zgromadzenia? A jeżeli walnego zgromadzenia, to czy to oznacza, że będę czekał rok na następne walne i nie wiem, czy to odwołanie będzie skuteczne? Jak wygląda ta procedura?

6/2017
W proponowanym porządku obrad walnego zgromadzenia znalazł się punkt: „Przedstawienie projektów uchwał WZ z możliwością dyskusji nad każdym punktem”. Przedstawiono nam pod głosowanie 15 punktów uchwał, o których dowiadywaliśmy się podczas czytania ich na walnym zgromadzeniu przez przewodniczącego. Projekty odczytane przez zarząd bardzo nas zaskakiwały i nie mieliśmy czasu na zapoznanie się z nimi w terminie wcześniejszym, co skutkowało ożywioną dyskusją. Czy takie działanie zarządu i przebieg walnego zgromadzenia są prawidłowe?

6/2017
Komisja Rewizyjna składa się u nas w kole z trzech członków. W zeszłym roku zmarł jeden z członków komisji. Podczas ostatniego zebrania odczytano nam sprawozdanie KR i poddano je pod głosowanie, co zostało głosami większości uczestników WZ zatwierdzone. Uważam, że w tym momencie KR nie była organem statutowym, ponieważ skład osobowy uległ zmniejszeniu z wymaganej statutowo liczby trzech członków. Dopiero na koniec WZ dokonaliśmy wyboru brakującego członka. Jak wygląda ocena prawna zaistniałej sytuacji?

5/2017
Na wniosek określonych w par. 56 ust. 2 Statutu PZŁ podmiotów Zarząd zobowiązany jest umieścić w porządku obrad wnioskowane przez nie sprawy. Czy Zarząd ma prawo dokonywać merytorycznej oceny zasadności wniosku? Czy porządek obrad powinien zawierać punkty dotyczące wszystkich spraw, które będą rozpatrywane, czy wystarczy umieścić w porządku obrad jeden punkt, np. głosowanie uchwał i wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków?

5/2017
Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny. Po kilku dniach Zarząd Koła podjął uchwałę, cyt.: „w sprawie zatwierdzenia zasad wydawania odstrzałów indywidualnych”, w której jeden z punktów brzmi, cyt.: „odstrzał na bażanty koguty może otrzymać myśliwy, który posiada psa myśliwskiego ułożonego na ptactwo łowne”. W związku z powyższym pytanie brzmi, czy Zarząd Koła miał prawo podjąć taką uchwałę?

5/2017
Nasze koło łowieckie posiada dwa obwody łowieckie oraz dwie książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym. Czy zgodne jest z prawem łowieckim, że książki te znajdują się u łowczego, który mieszka w odległości około 7 km od jednego obwodu łowieckiego i około 10 km od drugiego?

5/2017
Nasze koło łowieckie podpisało umowę dzierżawy obwodu łowieckiego, w której znalazł się zapis obligujący nas do przedkładania staroście wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego, rocznego planu łowieckiego oraz informowania o wszelkich ich zmianach w terminie 14 dni od ich zatwierdzenia. Czy taki zapis w umowie jest zgodny z prawem i jakie mogą być skutki dla koła, jeśli nie wywiążemy się z tego warunku umowy?

3/2017
Na początku listopada ubiegłego roku przewodniczący komisji rewizyjnej złożył pisemną rezygnację z pełnionej funkcji w naszym kole łowieckim. Ile czasu zarząd koła ma na zwołanie nadzwyczajnego walnego, aby uzupełnić skład komisji rewizyjnej? Czy zarząd koła łowieckiego może przyjmować nowych członków mimo braku komisji rewizyjnej oraz wniesionego pisemnego sprzeciwu ponad połowy członków koła?

3/2017
Jeden z myśliwych postrzelił dzika, a kolega, który stał obok, zaproponował dojść tego postrzałka, a następnie po dojściu postrzałka dostrzelił go. Oznajmił, że dzik należy do niego, bo to on oddał strzał śmiertelny, a nie do tego, co postrzelił. Jak to wygląda od strony prawnej?

3/2017
Czy koło łowieckie jest organizacją społeczną? Chcielibyśmy być dopuszczeni do postępowania administracyjnego prowadzonego przez RDOŚ, nie wiemy jednak, czy prawnie jest to możliwe.

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-383] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u