Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 410)
 
7/2018
Podczas walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim odbyło się głosowanie nad wyborem nowego prezesa (poprzedni zrezygnował ze stanowiska). Jedynym kandydatem na tę funkcję był łowczy koła, który w głosowaniu uzyskał wymaganą liczbę głosów. Jednak przed głosowaniem nie złożył on oświadczenia lustracyjnego, co prowadzący zebranie wytłumaczył tym, że w dalszym ciągu jest on członkiem zarządu i nie zachodzi konieczność składania takiego oświadczenia. Czy takie postępowanie było właściwe i czy wybór jest ważny w świetle obowiązujących przepisów prawa?

7/2018
Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione za opłatą ustaloną w kwocie 50 zł za parostki i 150 złotych za wieniec. Czy tego rodzaju postępowanie jest zgodne z prawem, gdyż dotychczas każdy myśliwy, który pozyskał samca zwierzyny płowej, w naszym kole stawał się niejako z urzędu posiadaczem trofeum? Czy istnieją ewentualne podstawy prawne do jej uchylenia?

7/2018
W procedurze szacowania szkód w uprawach kukurydzy z przeznaczeniem na zieloną masę koledzy z koła zajmujący się szacowaniem, celem wyceny strat, stosują jednostkę przeliczeniową, którą nazywają jednostką zbożową. Ponieważ jestem początkującym myśliwym i jednocześnie od niedawna szacującym szkody w kole, chciałem zapytać, czy takie postępowanie jest prawidłowe i z czego ono wynika.

7/2018
Jak należy traktować przepisy znowelizowanej ustawy łowieckiej w zakresie pierwszeństwa w przyjmowaniu nowych członków do koła łowieckiego i jakie ewentualnie grożą konsekwencję za ich niespełnienie?

7/2018
Jakie są zasady określania wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego i czy funkcjonuje pojęcie wpisowego ulgowego dla osób posiadających prawo do ulgowych składek na rzecz Zrzeszenia. Dodatkowo, w jaki sposób należy ustalić wielkość wpisowego do koła łowieckiego i czy może ono być w kwocie 100 lub 200 złotych oraz kiedy kandydat powinien uiścić wpisowe?

6/2018
Czy przy obecnie funkcjonującym prawie łowieckim osoba niepełnoletnia może zostać przyjęta na staż w kole łowieckim?

6/2018
Część uchwał podjętych przez walne zgromadzenie została uchylona w ramach nadzoru przez zarząd okręgowy. Stało się to jednak dopiero po upływie prawie 9 miesięcy od daty walnego, mimo że protokół przekazany został w statutowym czasie do zarządu okręgowego. Podstawą uchylenia był brak w porządku obrad punktów walnego dotyczących tych uchwał. We wspomnianym okresie część uchylonych uchwał została zrealizowana. Dotyczyło to m.in. opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie, np. w zakresie korzystania z kwatery myśliwskiej. Czy po tak długim okresie zarząd okręgowy może uchylić uchwały i czy powinien nastąpić zwrot pobranych opłat myśliwym?

6/2018
Nie brałem udziału w przystrzelaniu broni organizowanym przez zarząd koła. Pracuję za granicą i nie było mnie wówczas w kraju. Nie przedstawiłem również zaświadczenia o przystrzelaniu broni przez instruktora spoza koła. W efekcie łowczy odmówił mi odstrzału na rogacza. Twierdzi, że nie wolno polować z bronią nieprzystrzelaną. W sąsiednim kole zaświadczenia takie nie są wymagane. Czy mój zarząd łamie prawo?

6/2018
Zarząd okręgowy przysłał do mojego koła uchwałę ORŁ, która w moim odczuciu znacząco zmienia zasady selekcji. Czy delegacja zawarta w uchwale NRŁ pozwala na wprowadzenie np. dolnych limitów w strukturze pozyskania saren?

6/2018
Jestem myśliwym z kilkumiesięcznym stażem. Mam pozwolenie na broń myśliwską, ale nie kupiłem jeszcze żadnej własnej broni. Zamierzam korzystać ze sztucera ojca, który posiada wiele jednostek broni. Na kursie dla stażystów wykładowca mówił, że jest to możliwe. Jednak zarząd koła nie chce mi wydać odstrzału na dzika do czasu, aż będę miał własną broń. Czy łowczy postępuje zgodnie z prawem?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-390][391-400][401-410] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u