Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają (1-10 z 438)
 
1/2019
Do naszego koła łowieckiego wpłynął wniosek o oszacowanie szkody w postaci zniszczenia przez dziki przydomowego ogrodzenia. Czy koło łowieckie ma obowiązek wynagradzania takich strat, a jeżeli tak to z czego to wynika?

1/2019
W imieniu zarządu naszego koła prosimy o interpretację prawną w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynszu dzierżawnego z tytułu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.

1/2019
Na ostatnim walnym zgromadzeniu wybrano mnie na prowadzącego obrady. Po zakończeniu pojawiły się głosy o tym, że źle zostały przeprowadzone poszczególne głosowania, w tym głosowanie na wybór uzupełniający członka zarządu. Krytyka dotyczyła sposobu policzenia głosów w różnych typach głosowania i uzyskania poparcia uchwały poprzez zwykłą, kwalifikowaną i bezwzględną większość głosów. Wszystkie podjęte uchwały, w tym wybór skarbnika, podjęte były zwykłą większością głosów. Proszę więc o wyjaśnienie, w jakich okolicznościach stosuje się poszczególne warianty większości głosów na walnym zgromadzeniu koła oraz czy zasady zastosowane na naszym walnym były prawidłowe?

1/2019
Ze względu na zmieniające się prawo w zakresie odstrzału sanitarnego dzików oraz różną interpretację tych przepisów proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących pobierania opłaty od myśliwych przez koła łowieckie za tusze dzików odstrzelonych, które zabierają na użytek własny. Dodatkowo proszę o interpretację, jaka jest obecnie stawka ryczałtu za odstrzelone dziki oraz jaki jest sposób jej podziału pomiędzy kołem łowieckim a myśliwym wykonującym odstrzał?

12/2018
Czy myśliwy, któremu zostało cofnięte pozwolenie na posiadanie broni, może kandydować do zarządu, zostać wybranym i pełnić funkcję członka zarządu (skarbnika)?

12/2018
Czy walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozłożeniu na raty wpisowego do koła albo zamienieniu go na prace gospodarcze w kole?

12/2018
Czy myśliwy może wpisać i wypisać w książce wyjść do łowiska innego myśliwego, który go upoważnił do dokonania tej czynności? A może zarząd koła powinien upoważnić konkretnych myśliwych do dokonywania takich wpisów i wypisów?

12/2018
Czy w strefach występowania afrykańskiego pomoru świń można prowadzić zimowe dokarmianie zwierzyny?

12/2018
Czy myśliwi, których obwody łowieckie znalazły się w strefach występowania afrykańskiego pomoru świń, mają obowiązek pobierania próbek do badań laboratoryjnych z odstrzelonych i padłych dzików? Jeżeli tak, to z czego on wynika?

11/2018
Zarząd okręgowy nakazał kołom łowieckim zwiększenie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń. Zarząd koła zorganizował spotkanie, podczas którego została przekazana informacja o uchwale, która zobowiązywała myśliwych do udziału w co najmniej 50% zaplanowanych polowań zbiorowych na dziki na dany sezon łowiecki. Po zakończeniu sezonu zarząd podjął kolejną uchwałę o tym, że wobec myśliwych, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, zostaną zastosowane sankcje w postaci otrzymania odstrzału na rogacze dopiero po 1 lipca. Czy zarząd koła w zaistniałej sytuacji mógł podjąć takie uchwały?

Pytania: [1-10][11-20][21-30][31-40][41-50][51-60][61-70][71-80][81-90][91-100][101-110][111-120][121-130][131-140][141-150][151-160][161-170][171-180][181-190][191-200][201-210][211-220][221-230][231-240][241-250][251-260][261-270][271-280][281-290][291-300][301-310][311-320][321-330][331-340][341-350][351-360][361-370][371-380][381-390][391-400][401-410][411-420][421-430][431-438] starsze

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u