Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 1/2017
 
Pytanie:
Nasi koledzy z sąsiedniego koła postawili czatownię w odległości 50 m od granicy z naszym obwodem łowieckim oraz możliwością strzelenia tylko w kierunku naszego obwodu. Czy istnieją podstawy etyczno-prawne do żądania od naszych kolegów odsunięcia bądź rozebrania spornej ambony?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Uważam, że takich podstaw nie ma, i to zarówno w ujęciu etycznym, jak też prawnym. Żaden przepis prawny nie wprowadza ograniczeń w zakresie odległości lokalizacji urządzeń łowieckich od granicy obwodu łowieckiego. Kwestii tej nie reguluje ani ustawa Prawo łowieckie, ani też rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Ambona zlokalizowana przy granicy obwodu łowieckiego ma znaczenie jedynie psychologiczne, gdyż wykonywanie polowania przy samej granicy obwodu łowieckiego nie musi wiązać się z postawieniem ambony 50 m od tej granicy. Polowanie można wykonywać z podchodu, z zasiadki na stołku czy też ze zwyżki przenośnej. Istotną kwestią jest polowanie w granicach obwodu, na które zostało wydane upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego. Pozyskanie zwierzyny znajdującej się za granicą obwodu, na którym myśliwy jest uprawniony do wykonywania polowania, skutkuje naruszeniem przepisów karnych ustawy Prawo łowieckie i w zależności od kwalifikacji czynu może być obarczone nawet karą pozbawienia wolności do lat 5. Przed laty w aktach normatywnych Zrzeszenia były przepisy, które obwarowywały odległość lokalizacji ambony myśliwskiej od granicy obwodu łowieckiego. Ponadto w art. 32 ustawy z 17 czerwca 1959 roku o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim był zapis, że nie wolno polować na jelenie, daniele, sarny i muflony w obwodzie łowieckim, w którym wymieniona zwierzyna nie ma swej ostoi, w odległości mniejszej niż 200 metrów od granicy sąsiedniego obwodu łowieckiego. Obecnie takich regulacji nie ma, a zwierzynę można pozyskać chociażby metr od granicy obwodu.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u