Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 3/2017
 
Pytanie:
Czy użyczając broń myśliwską koledze muszę spisać umowę użyczenia i czy mogę użyczyć amunicję do tej broni w celu jej wystrzelania i zwrócenia mi takiej samej amunicji?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Zgodnie z treścią art. 28 ustawy o broni i amunicji ustawodawca dopuścił użyczanie amunicji między osobami posiadającymi pozwolenie na broń łowiecką lub sportową. Art. 28 ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji brzmi jednoznacznie: „Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych”. Nie ma wymogu pisemnego udokumentowania użyczenia. Może to być umowa ustna, chociaż dla przejrzystości postępowania wskazane byłoby zawrzeć ją na piśmie dla własnego bezpieczeństwa. Użyczenie to umowa, która polega na oddaniu indywidualnie oznaczonej rzeczy do używania. Osoba, która wzięła broń w użyczenie, nie może jej zniszczyć, stanowiłoby to bowiem przestępstwo z art. 288 par. 1 kodeksu karnego albo wykroczenie z art. 124 par. 1 kodeksu wykroczeń. Należy tu podkreślić, że gdyby ustawodawca miał zamiar zabronić możliwości przekazywania amunicji między osobami posiadającymi pozwolenie na broń, to art. 28 cyt. ustawy miałby inne brzmienie. Uznając racjonalność ustawodawcy, należy stwierdzić dopuszczenie takiej możliwości, tj. użyczenie amunicji. Brak racjonalnych argumentów przeciwko uznaniu, że myśliwy posiadający pozwolenie na broń, biorący broń do używania nie ma prawa skorzystać z powierzonej mu broni i amunicji.
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u