Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 5/2017
 
Pytanie:
Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło uchwałę w sprawie ustalenia zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny. Po kilku dniach Zarząd Koła podjął uchwałę, cyt.: „w sprawie zatwierdzenia zasad wydawania odstrzałów indywidualnych”, w której jeden z punktów brzmi, cyt.: „odstrzał na bażanty koguty może otrzymać myśliwy, który posiada psa myśliwskiego ułożonego na ptactwo łowne”. W związku z powyższym pytanie brzmi, czy Zarząd Koła miał prawo podjąć taką uchwałę?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Uchwała podjęta przez Zarząd Koła w przypadku powzięcia wiadomości o jej treści przez właściwy zarząd okręgowy byłaby zapewne uchylona w trybie nadzoru jako sprzeczna z obowiązującym Statutem PZŁ. Do momentu uchylenia uchwały pozostaje ona w obrocie prawnym. Zgodnie z par. 53 pkt 10 Statutu PZŁ to do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne. Zarząd koła nie ma takiej prerogatywy. W przedmiotowej sprawie, bez względu na tytuł uchwały, jej treść określa zasady wydawania upoważnień, a tym samym wykracza poza kompetencje zarządu koła. Zatem reasumując, zarząd koła nie miał prawa podjąć tego rodzaju uchwały.
Na marginesie należy dodać, że rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz nie ogranicza możliwości wykonywania polowania na ptactwo wyłącznie do osób posiadających ułożonego psa. W rozporządzeniu minister określił wprost, że pies musi przypadać na trzech myśliwych, którzy korzystają z pracy tego psa. (Par. 5 pkt 7. Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, z tym że jeden pies przypada na nie więcej niż trzech myśliwych).
Maciej Grudziński

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u