Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 6/2018
 
Pytanie:
Zarząd okręgowy przysłał do mojego koła uchwałę ORŁ, która w moim odczuciu znacząco zmienia zasady selekcji. Czy delegacja zawarta w uchwale NRŁ pozwala na wprowadzenie np. dolnych limitów w strukturze pozyskania saren?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
W obecnym sezonie łowieckim weszły w życie nowe zasady selekcji, które zostały uchwalone przez NRŁ pod koniec 2015 roku. Okres ich wprowadzenia uzależniony był jednak od zmiany przepisów wykonawczych do ustawy Prawo łowieckie.

Kryteria zostały znacząco uproszczone. Całkowicie odstąpiono w nich od określania masy poroża, a myśliwy dokonujący odstrzału będzie się teraz koncentrował wyłącznie na formie poroża. Wprowadzono prosty podział na osobniki selekcyjne oraz łowne, a przedziały wiekowe uwarunkowane są rozwojem osobniczym.

Podstawowym problemem było znalezienie „złotego środka”, który sprawdzać się będzie w całym kraju. Dlatego nie bez znaczenia jest fakt, że kryteria podają maksymalne udziały procentowe osobników selekcyjnych i łownych, które koła mogą zaplanować do odstrzału, co pozwoli bardzo elastycznie kształtować populację w zależności od liczebności, struktury i jakości osobniczej.

Elementem decydującym, czy dany osobnik spełnia kryteria łownego – czyli osobnika, którego rola w łowisku w zakresie rozrodu już się zakończyła – decyduje wyłącznie jego wiek, a nie forma poroża. Zatem rolą koła łowieckiego będzie dopasowanie struktury odstrzału do możliwości konkretnego łowiska, z uwzględnieniem dalszego optymalnego rozwoju populacji danego gatunku.

Zasady selekcji będą znacznie prostsze, szczególnie w zakresie realizacji rocznych planów łowieckich i konsekwencji wynikających z tego tytułu dla kół łowieckich (nowe przepisy nakładają na koła łowieckie obowiązkową realizację planów łowieckich w stosunku do zwierzyny grubej na poziomie 80 proc.; brak wykonania może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy).

Z uwagi na ochronę jakości populacji okręgowe rady łowieckie dostały możliwość dokonania korekty, dlatego w zależności od okręgu mogą się różnić nieznacznie formy i cechy poroży osobników selekcyjnych, np. długości odnóg, które kwalifikują trofeum jako selekcyjne i przyszłościowe. Innych zmian omówiona uchwała NRŁ nie przewidywała, zatem ORŁ nie miały prawa ich wprowadzać.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u