Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 8/2018
 
Pytanie:
Czy myśliwy może przewozić w samochodzie rozładowaną broń poza futerałem podczas przejazdu przez swój obwód łowiecki, na którym posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Całość zagadnień związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na polowaniu regulują przepisy rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. W świetle tych przepisów brakuje ograniczeń skutkujących jakimikolwiek sankcjami związanymi z opisaną w pytaniu sytuacją. Na podkreślenie zasługują również elementy związane z definicją broni rozładowanej. W świetle obowiązujących przepisów prawa przez broń rozładowaną rozumieć należy broń, w której komorze nabojowej i dołączonym do niej magazynku nie znajduje się amunicja. Zatem przewożenie rozładowanej broni poza futerałem podczas przejeżdżania przez obwód łowiecki, niezależnie od tego, czy wykonywane jest w nim polowanie, czy też myśliwy posiada wyłącznie ważne upoważnienie do wykonywania polowania, nie stoi w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u