Myśliwi pytają - prawnicy odpowiadają - 11/2018
 
Pytanie:
Zarząd okręgowy nakazał kołom łowieckim zwiększenie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń. Zarząd koła zorganizował spotkanie, podczas którego została przekazana informacja o uchwale, która zobowiązywała myśliwych do udziału w co najmniej 50% zaplanowanych polowań zbiorowych na dziki na dany sezon łowiecki. Po zakończeniu sezonu zarząd podjął kolejną uchwałę o tym, że wobec myśliwych, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, zostaną zastosowane sankcje w postaci otrzymania odstrzału na rogacze dopiero po 1 lipca. Czy zarząd koła w zaistniałej sytuacji mógł podjąć takie uchwały?
Nazwisko i adres znane redakcji
Odpowiedź:
Sprawy związane z intensyfikacją odstrzału dzików w ramach gospodarki łowieckiej, jak i odstrzału sanitarnego, w obecnych uwarunkowaniach związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF należy traktować jako priorytetowe. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że myśliwi posiadają zarówno prawa, jak i obowiązki. Jednym z takich praw jest właśnie prawo do wykonywania polowania. Nie należy go utożsamiać z obowiązkiem. W opisanej sytuacji być może mamy do czynienia z elementem przekroczenia statutowych uprawnień zarządu koła.

Z przesłanego pytania nie wynika, czy walne zgromadzenie koła w swej uchwale nakreśliło opisany warunkowy system wydawania odstrzałów na rogacze przez zarząd koła. Tymczasem, zgodnie z zapisem § 53 pkt 10 Statutu PZŁ, do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne. Tym samym zarząd koła w ramach swych kompetencji, uwzględniając stan wyższej konieczności, mógł podjąć uchwałę o zobowiązaniu myśliwych do udziału w polowaniach celem realizacji wytycznych Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie depopulacji dzików. Jednakże podjęcie uchwały o warunkowym wydaniu upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego na rogacze w zależności od udziału w polowaniach na dziki mogło nastąpić wyłącznie w sytuacji wcześniejszego podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały określającej taki sposób wydawania upoważnień.

Jednocześnie podkreślić należy, że w związku z rozprzestrzenianiem się ASF na terenie naszego kraju należy podejmować wszelkie działania związane z intensyfikacją odstrzału dzików zarówno w rejonach występowania wirusa, jak również na terenach, gdzie wirus jeszcze nie występuje. Niemniej jednak podejmowane w tym zakresie działania nie mogą wykraczać poza statutowe prawa i obowiązki członka koła.

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u