Wydawca „Łowiec Polski” Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa
tel. (22) 556 82 80, fax (22) 556 82 99
Napisz do redakcji
www.lowiecpolski.pl


Paweł Gdula – redaktor naczelny

Paweł Bombik – sekretarz redakcji

Zespół redakcyjny:
Ryszard Dzięciołowski, Agata Guzdek-Szewczak, Jan Kiryjow, Wacław Matysek, Bartosz Marzec, Stefan Pańtak, Andrzej Wierzbieniec

Komitet redakcyjny:
Paweł Bombik, Bogdan Bronowski, Wojciech Cieplak, Marian Flis, Paweł Gdula, Mirosław Głogowski, Sławomir Kiszkurno, Tomasz Żyrek


Ogłoszenia modułowe, drobne, nekrologi
tel. (22) 556 82 80 wew. 18

Anna Siniarska
Sklep „Jedność Łowiecka”. Klub prenumeratorów, Klub książki myśliwskiej
tel. (22) 556 82 90

Marzanna Skrzypczak
reklamy, sekretariat
tel. (22) 556 82 81, 517 332  029

Anna Żabińska
prenumerata
tel. (22) 556 82 82

Wacław Matysek
ogłoszenia modułowe

Konto bankowe:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.   56 1600 1462 1833 4014 0000 0001

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz prawo nieodpłatnego publikowania listów. Redakcja zastrzega sobie również możliwość nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na własnych stronach internetowych.
Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń, listów i materiałów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.
Redakcja ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma (art. 36, pkt 4 Prawa prasowego) oraz interesem wydawnictwa.
Przedruki z miesięcznika „Łowiec Polski” dozwolone są wyłącznie za uprzednią zgodą wydawcy.
Ceny ogłoszeń:
Ogłoszenia drobne tekstowe – za jedno słowo 4,50 zł + 23% VAT.
Nekrologi – 10,00 zł za 1 cm² + 23% VAT.
Ogłoszenia modułowe – 10,50 zł za 1 cm² + 23% VAT.

Projekt i skład:
Adam Nieścioruk
MiA Studio

Print management:
www.printcare.pl

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u