Szanowni Państwo,

„ŁOWIEC POLSKI” jest największym magazynem łowiecko- przyrodniczym w Polsce.
W tym roku minęło 110 lat od momentu, gdy pierwszy numer trafił w ręce Czytelników.
Możemy się poszczycić tytułem najdłużej ukazującego się pisma ogólnokrajowego o tematyce łowieckiej.
„ŁOWIEC POLSKI” dba o wysoką jakość publikowanych tekstów, w których poruszane są żywotne tematy dotyczące polowania, kynologii, hodowli zwierzyny i etyki łowieckiej.
Rozwijamy działy tematyczne, które choć nie dotyczą bezpośrednio łowiectwa, są potrzebne naszym Czytelnikom – rubryki poświęcone kuchni, motoryzacji, szeroko rozumianej konsumpcji, ale także np. ubezpieczeniom czy usługom bankowym, zwłaszcza tym niezbędnym dla myśliwego.
Zapewnia to pismu stałe zainteresowanie ponad połowy polskich myśliwych, których ogółem jest ponad 100 tysięcy.
Myśliwi kupują towary i usługi bezpośrednio związane z łowiectwem, ale także te, które wiążą się z myślistwem jako stylem życia, w tym usługi instytucji ubezpieczeniowo-finansowych. Łamy naszego pisma to pewny sposób dotarcia do nich z reklamą Państwa produktów.
Serdecznie zachęcamy do wykorzystania przestrzeni reklamowych „ŁOWCA POLSKIEGO” i kontaktu z naszym działem reklam.

Z poważaniem
Paweł Gdula

 

Nakład i kolportaż. Grupa docelowa „Łowca Polskiego”

„ŁOWIEC POLSKI” wydawany jest w nakładzie przekraczającym czterdzieści tysięcy egzemplarzy. Liczba Czytelników naszego magazynu jest jednak znacznie większa, niż liczba jego nabywców, wielu myśliwych należy do tzw. wielopokoleniowych rodzin łowieckich.

Charakter pisma, to, że poruszana w nim problematyka nie ulega szybkiemu przedawnieniu, jak w przypadku gazet codziennych czy tygodników, sprawia, że egzemplarze krążą pomiędzy myśliwymi i członkami ich rodzin. Szacujemy, że liczba faktycznych Czytelników „ŁOWCA POLSKIEGO” sięga przynajmniej sześćdziesięciu tysięcy myśliwych i sympatyków łowiectwa.
Duża ilość odbiorców sprawia, że Czytelnicy „ŁOWCA POLSKIEGO” to grupa bardzo zróżnicowana. Znaczną grupą odbiorców są leśnicy i wojskowi, których dochody znajdują się w okolicach lub powyżej średniej krajowej. Wielu naszych Czytelników należy do tzw. elit lokalnych, są to m.in. nauczyciele, pracownicy samorządowi, liderzy lokalni, przedstawiciele palestry i wymiaru sprawiedliwości. Istotną grupę stanowią rolnicy oraz emeryci i renciści, których dochody lokują się często poniżej średniej krajowej. Wśród myśliwych, a tym samym naszych czytelników, znajduje się także stosunkowo duża grupa zamożnych myśliwych, którzy choć nie zajmują dominującej pozycji, posiadają dochody znacznie przekraczające średnią krajową. Do tej grupy należą przede wszystkim prywatni przedsiębiorcy, ale także parlamentarzyści, dziennikarze, wysocy rangą przedstawiciele administracji państwowej.
Grupa o najwyższych dochodach, choć niewielka, przeznacza znaczne sumy na wydatki prestiżowe, do których zaliczają się wydatki na myślistwo. Grupa ta konsumuje nie tylko specjalistyczne, wysokiej klasy wyposażenie oraz usługi turystyczne związane z polowaniami za granicą, ale też usługi i towary związane z myślistwem jako stylem życia. Grupa ta spełnia ważną rolę w wyznaczaniu wzorca konsumpcji. Pozostali myśliwi, choć nie mogą pozwolić sobie dokładnie na takie same zakupy, podążają za kształtującym się właśnie standardem. Dotyczy to z pewnością grupy o średnich dochodach, która wraz z poprawą swojej sytuacji finansowej uaktywni się jako konsument produktów związanych z łowiectwem.

 

Reklamy i ogłoszenia

Łamy naszego magazynu to najpewniejszy sposób dotarcia z reklamą Państwa produktów.

Zaufali nam już:

Suzuki Motor Poland, Toyota , Nissan Poland, Allianz, PKO BP, Decathlon, Eukanuba, Demar, Buderus, Viessmann, Husquarna, Melex A&D, Bayer, Polfa Tarchomin, ASSA Poland, M.K Szuster, Victorinox Poland, Towarzystow Ubezpieczeń Społecznych Concordia Wielkopolska, Firma handlowa „Knieja”, Kaliber Sp. z.o.o, Delta Optical, Hubertus Pro Hunting,
Fam Pionki Sp. z.o.o, Katania Nezval Oli, PPHU „Graff ” Kopromed,
Inter System, FH TM, Agro – Bor Louisa, Tamek Group, Togo,
Elite Expedition i wiele innych firm oraz korporacji.

Ceny reklam

– Reklamy wewnątrz numeru :

– Reklamy na okładce

2 strony – 26 000 PLN + VAT (23%)

IV str. – 20 000 PLN + VAT (23%)

1 strona – 16 000 PLN + VAT (23%)

II str. – 18 000 PLN + VAT (23%)

1/2 str. - 8500 PLN + VAT (23%)

III str. -16 000 PLN + VAT (23%)

1/3 str. - 7000 PLN + VAT(23%)

1/4 str. - 5500 PLN + VAT (23%)

Teksty sponsorowane – 150% ceny podstawowej reklamy

Gwarancja reklamy na str. 3 lub 5 – dopłata 20%
Gwarancja reklamy w pierwszej części numeru – dopłata 15%
Przedpłata – minus 3% ceny

Przy zleceniu na więcej niż jedną reklamę udzielamy korzystnych rabatów

Ogłoszenia drobne 4,50 PLN + VAT (23%) za jedno słowo
Nekrologii 10,00 PLN + VAT (23%) za 1 cm²
Ogłoszenia w ramkach 10,50 PLN + VAT (23%) za 1 cm²

 

Specyfikacja techniczna

Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczyć reklamę (w nieprzekraczalnym)
terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego o jeden miesiąc termin ukazania się reklamy drukiem. W wypadku nie dostarczenia reklamy, zleceniodawca zostanie obciążony kosztami przygotowania publikacji (tj. projektu, materiałów fotograficznych).Dokładne dane techniczne

Kliknij w powyższy obrazek aby odczytać formaty reklam. Prosimy o przygotowanie każdej reklamy według wymiarów ze spadem. Ze względów technologicznych (obcinanie maszynowe) prosimy o nie umieszczanie żadnych napisów i elementów istotnych bliżej niż 5 mm od linii cięcia.

Format zapisu reklamy:

  • pliki w formacie PDF przygotowane według specyfikacji  "jakość drukarska" bądź też innej w której rozdzielczość jest nie mniejsza niż 300 dpi, kolorystyka CMYK, a jakość kompresji ustawiona na maksymalną;
  • pliki wektorowe (zamknięte) EPS z wszystkimi fontami zmienionymi na krzywe, wszystkie elementy w kolorach procesowych CMYK, elementy grafiki rastrowej (zdjęcia) z rozdzielczością min. 300 dpi;
  • pliki grafiki rastrowej (EPS, jpg, tif) z rozdzielczością 300 dpi w kolorystyce CMYK (maksymalna utrata jakości do 20%);
  • nie przyjmujemy plików otwartych (cdr, ai, qxd, p65, dwg, itp.);
  • nie gwarantujemy poprawności prac zapisanych lub generowanych przez COREL DRAW;
  • pliki z internetu, edytorów tekstów czy programów prezentacyjnych (np. Word, Power Point, Lotus, Excel itp.) nie nadają się do publikacji prasowych,
  • prawidłowy plik reklamy całostronicowej nie powinny być większy niż 50 MB.

Wskazana jest cyfrowa próba koloru. Akceptowane nośniki danych: CD, DVD. Redakcja nie gwarantuje zwrotu nośników. Pliki wysyłane pocztą elektroniczną – nie większe niż 8 MB

 

 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u