"Łowiec Polski" - numer 3/2017
Porady praktyczne

Szkody pod śniegiem

W związku z dość długą zimą i znacznym ograniczeniem bazy żerowej zwierzęta intensywnie żerują na oziminach i uprawach rzepaku. Może to powodować znaczne uszkodzenia roślin, choć bardzo często nie zmniejsza to ostatecznych plonów.

Rolnicy niejednokrotnie już w styczniu i w lutym zgłaszają powstałe z tego tytułu szkody. Myśliwi zajmujący się szacowaniem muszą jednak właściwie podejść do tego rodzaju problematyki. Szczególnie w sytuacji, gdy rozległe pola uprawne pokryte są jeszcze śniegiem, który uniemożliwia jakiekolwiek czynności.

W obecnym sezonie łowieckim mieliśmy już nie zajmować się szkodami. Sejm znowelizował przepisy ustawy Prawo łowieckie w czerwcu 2016 roku, jednak wejście przepisów zostało przesunięte o rok. Tym samym w zbliżającym się sezonie łowieckim szacowanie szkód oraz wypłaty odszkodowań będą się odbywały według dotychczas obowiązujących zasad. Sytuacja w tej kwestii jest przedmiotem poważnego sporu, dlatego tym bardziej w tym sezonie cały proces szacowania musi przebiegać bez żadnych uchybień z naszej strony.

Jeśli otrzymamy zgłoszenie o szkodach w czasie zimy – zgodnie z obowiązującym prawodawstwem – ciąży na nas obowiązek przeprowadzenia oględzin. W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia nasz przedstawiciel musi wykonać kilka czynności. Przede wszystkim ustalić gatunek zwierzyny, która szkodę wyrządziła, określić całkowity obszar uprawy i oszacować uszkodzoną powierzchnię, ustalić rodzaj, stan i jakość uszkodzonej uprawy, jak również procent zniszczenia na uszkodzonym obszarze. Elementy te wymienione są w druku protokołu, który powinien zostać sporządzony z czynności oględzin.
Mając jednak na względzie termin przeprowadzenia tych procedur w powiązaniu z zalegającą niekiedy pokrywą śnieżną, możemy jedynie stwierdzić gatunek, jaki wyrządził szkodę. Nie jesteśmy w stanie ustalić pozostałych elementów. Tym samym nie ma możliwości właściwego przeprowadzenia oględzin.

  Resztę artykułu przeczytasz w pełnym wydaniu "Łowca Polskiego"

 

Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone