"Łowiec Polski" - numer 4/2017
Tradycja i historia

Hymn spalskich łowów

Swoje poglądy na temat prawidłowego łowiectwa zawierał w pisanych z humorem pieśniach, do których sam komponował muzykę. Artur Śliwiński jest autorem „Pobudki spalskiej”, jedynego utworu, jaki można było śpiewać po polsku podczas organizowanych dla carskiego dworu polowań w Spale.

Polska kultura łowiecka XIX wieku i pierwszych trzech dekad wieku XX to czas, w którym powstało wiele znaczących dzieł literackich, plastycznych i muzycznych. Podczas biesiad kończących uroczyste polowania często recytowano myśliwską poezję, a gromki śpiew rozlegał się po kniei. Wtedy to żył Artur Śliwiński – znany działacz łowiecki i zarazem wzorowy myśliwy, pisarz – ważna i barwna postać przełomu wieków.

Urodził się w 1839 roku w Kotliskach w powiecie kutnowskim. Po ukończeniu nauki przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1863 roku zaskoczył go wybuch powstania styczniowego. Wziął udział w narodowym zrywie jako dowódca szwadronu jazdy w oddziale dowodzonym przez kapitana Michała Zielińskiego. Po upadku powstania został uwięziony w Cytadeli Warszawskiej, a gdy odzyskał wolność, poświęcił się działalności społecznej. Współtworzył Warszawskie Towarzystwo Racjonalnego Polowania. Z wielkim oddaniem poświęcił się łowiectwu, publikując artykuły w prasie polskiej i zagranicznej. Miał pięciu synów. Jako dorośli mężczyźni wspólnie z ojcem tworzyli wyjątkową grupę myśliwską. W lwowskim „Łowcu” z 1878 roku wydrukowano słowa jednej z jego piosenek śpiewanych w rodzinnym gronie na nieznaną dzisiaj nutę – „Śpiew myśliwski o zającu” zawiera bogatą terminologię zajęczą napisaną w dowcipnej formie. Ten wspaniały przykład łaciny myśliwskiej spełnia przy okazji dydaktyczną rolę. Przez wiele lat Artur Śliwiński publikował artykuły, wiersze i piosenki w „Łowcu Polskim”. W 1901 roku zamieścił wierszowaną gawędę myśliwską „Lis-kuna”, wspominając sławuckie polowania u Sanguszków.

  Resztę artykułu przeczytasz w pełnym wydaniu "Łowca Polskiego"

 

Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone