"Łowiec Polski" - numer 5/2017
Porady praktyczne

Plaga w kukurydzy

Musimy nauczyć się odróżniać uprawy, w których żerowały dziki, od zaatakowanych przez stonkę, która przez swoje żerowanie istotnie wpływa na obniżkę plonu, przyczyniając się do uszkodzenia systemów korzeniowych i późniejszych trudności ze zbiorem. Tym bardziej, że szkodnik ten występuje już na połowie powierzchni kraju.

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa została zawleczona do Europy w latach 80. ubiegłego wieku z Ameryki Północnej. Na terenie naszego kraju po raz pierwszy jej obecność stwierdzono w drugiej połowie 2005 roku na Podkarpaciu. Jako główną przyczynę upatruje się jej naturalną ekspansję w kierunku północnym z państw graniczących z Polską (Słowacja, Czechy, Ukraina). Od momentu pojawienia się do połowy 2014 roku uznawana była za organizm kwarantannowy, co sprawiało, że zwalczano ją z urzędu.

Mimo takich restrykcyjnych działań nie ograniczyło to zasięgu występowania szkodnika, a wręcz odwrotnie. Obecnie stonka kukurydziana stwierdzana jest z różnym nasileniem niemal na połowie terytorium naszego kraju. Przedstawiony na mapie zasięg występowania szkodnika dotyczy 2016 roku i nie oznacza, że nie mogą występować również ogniska na terenach położonych dalej na północ.

Rozwój i żerowanie
Najgroźniejsze dla upraw kukurydzy są larwy tego szkodnika. Żerują one głównie w glebie od kwietnia do sierpnia, czyli niemal przez cały sezon wegetacyjny kukurydzy uprawianej na zielonkę i większą część sezonu w uprawie na ziarno. Wylęgają się późną wiosną oraz latem z zapłodnionych jaj złożonych bezpośrednio do gleby przez samicę w sierpniu i wrześniu poprzedniego roku, w ilości kilkuset, a w sprzyjających warunkach klimatycznych nawet do 1,5 tysiąca. Już od pierwszych dni życia odżywiają się korzeniami włośnikowymi i skórą grubszych korzeni roślin kukurydzy. Następnie wgryzają się do środka grubszych korzeni i przez dalsze żerowanie uszkadzają prawie cały system korzeniowy roślin. Ten z kolei, znacznie zredukowany, nie jest w stanie utrzymać roślin w glebie, przez co następuje ich częściowe lub całkowite wyleganie.

  Resztę artykułu przeczytasz w pełnym wydaniu "Łowca Polskiego"

 

Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone