Zasady użytkowania aplikacji mobilnej Łowiec Polski oraz polityka prywatności

Zasady użytkowania

 1. Łowiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Łowiec), wydawca aplikacji mobilnych (dalej jako aplikacje mobilne) udostępnia użytkownikom magazyn Łowiec Polski w formie aplikacji mobilnej dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS i Android.
 2. Aplikacja Łowiec Polski udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store i Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej Apple App Store lub Google Play.
 3. Łowiec udostępnia użytkownikom aplikacji Łowiec Polski poszczególne wydania magazynu, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”: (proszę pozostawić tylko pasujące) - bezpłatnie
  - w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów
  - w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji (miesięcznej / 3-miesięcznej / 6-miesięcznej / rocznej).
 4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.
 5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.
 6. 6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)
 7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami: (kliknij)
  Apple App Store
  Google Play

 

Polityka prywatności

 1. Łowiec Polski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuł Wydawcy Łowiec Polski w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store i Google Play priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
 2. Wydawca oświadcza, iż zamówienie prenumeraty Łowca Polskiego w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store i Google Play nie powoduje przetwarzania przez Wydawcę jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Wydawcę nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Wydawcy w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. Łowiec Polski Sp. z o.o. nie będzie również wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań Łowca Polskiego w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.
 4. iniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store i Google Play. Łowiec Polski Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store i Google Play.
 

 

 
 
Copyright © by Łowiec Polski - Wszelkie prawa zastrzeżone
stat4u