fot. Rafał Łapiński

Kordelas i tarcza

W jaki sposób koło łowieckie może otrzymać od państwa wsparcie tak potrzebne w czasie epidemii SARS-CoV-2? Czy o pożyczkę z Funduszu Pracy powinniśmy się ubiegać raczej jako organizacje pozarządowe czy jako przedsiębiorcy?

Brak możliwości zorganizowania walnego zgromadzenia, przymusowo przedłużone kadencje organów kół łowieckich, tymczasowe zakazy wstępu do lasu, zamknięte skupy dziczyzny, utrudniona sprzedaż polowań dewizowych… To tylko niektóre z bezpośrednich skutków obowiązywania w Polsce przepisów dotyczących epidemii koronawirusa. Nie ulega wątpliwości, że to trudny czas dla każdej z branż. Także łowiectwo znalazło się w niełatwej sytuacji. Jak długo będzie ona trwała – trudno przewidzieć. Dla ratowania krajowej gospodarki wprowadza się różne mechanizmy ratunkowe. Wszystko pod nazwą tarczy antykryzysowej, która de facto jest aktem prawnym lub wręcz zespołem aktów prawnych o nieco bardziej złożonych nazwach. Ostatnia jej wersja, czwarta, to ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086). Pośród tych innych ustaw znajdziemy również tę interesującą nas w aspekcie niniejszego artykułu, tj. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374). Przytaczam pełne nazwy wraz z pozycją w Dzienniku Ustaw, gdyby ktoś chciał zgłębić temat, gdyż jeden artykuł z pewnością go nie wyczerpuje.

W roli przedsiębiorcy

Główne mechanizmy, które koła łowieckie mogą wykorzystać w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, zostały określone w art. 15zzd oraz art. 15zzda. Pierwszy z nich daje możliwość przyznania pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, a drugi pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego. W obu przypadkach środki przyznaje starosta z Funduszu Pracy w wysokości maksymalnie 5000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Brzmi to skomplikowanie, ale oprocentowaniem nie należy się przejmować, gdyż pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem że mikroprzedsiębiorca lub organizacja pozarządowa będą prowadzili działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki i do tego czasu spłata w ogóle jest wstrzymana. Gdyby jednak zdarzyło się, w co wątpię, że koło łowieckie w tym trzymiesięcznym okresie zaprzestałoby działalności, pożyczkę wraz z odsetkami trzeba będzie spłacić nie później niż w ciągu 12 miesięcy.

Podziel się
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Inne ciekawe artykuły

Temat miesiąca

O wilku mowa

Ochrona wilków zdała egzamin – mówi Parlament Europejski, stwierdzając, że wilki nie wymagają dotychczasowej ochrony, i wzywa Komisję Europejską do pragmatycznego, zindywidualizowanego i elastycznego podejścia

Broń

Zamiast ruletki

Organizowane w Las Vegas, światowej stolicy hazardu, Targi Shot Show zachwycają rozmachem i nie bez powodu uważane są za wydarzenie roku w branży strzeleckiej i

Porady praktyczne

Navara Hunter

Najnowsza IV generacja znacząco zbliżyła japońskiego pickupa do komfortu samochodu osobowego. Znajdziemy w nim wszystkie elementy charakterystyczne dla nowoczesnej terenówki oraz prawdziwą ramę i napęd

Polowanie i myśliwy

Złoty polny rogacz

Warto racjonalnie gospodarować sarnami ze środowiska polnego, w tym samcami, które nakładają parostki mocniejsze niż u saren leśnych. Kozły ekotypu polnego często już w pierwszym

Tradycje i zwyczaje

Łowca niezłomny

Ułan, dyplomata i zapalony myśliwy. Dla pułkownika Witolda Morawskiego polowanie było największą pasją i sposobem na życie. Opowiadając o nim i o kniejach, które poznał,