fot. Shutterstock

Na ratunek kulikowi

Znakiem rozpoznawczym tego największego z występujących w Europie bekasowatych jest długi zakrzywiony dziób. Ten ptak wilgotnych łąk wyróżnia się również charakterystycznym, przypominającym gwizd głosem. Bez pomocy myśliwych, którzy redukują drapieżniki, nie uda się go uratować przed wyginięciem w Polsce. Udowodnijmy więc, że łowiectwo to forma aktywnej ochrony przyrody!

Zachodzące w ostatnich latach zmiany środowiskowe szczególnie negatywnie odbijają się na ekosystemach dolin rzecznych. Niedobory wody powodują wiele negatywnych skutków przyrodniczych. Brak wiosennych rozlewisk przyczynia się do zmiany sposobu użytkowania łąk, które przekształcane są w grunty orne. Jednocześnie dochodzi do zamiany kierunków produkcji rolnej, porzucającej tradycyjny, ekstensywny model gospodarstwa. Skutki tych działań to utrata bardzo cennych siedlisk przyrodniczych. Dla myśliwych oznacza to przede wszystkim spadek liczebności kaczek, ale są grupy ptaków, którym te zmiany szkodzą w sposób krytyczny. Jeszcze niedawno nasze łąki rozbrzmiewały głosami ptaków siewkowatych, takich jak czajka, kszyk, krwawodziób lub rycyk. Obecnie są to gatunki bardzo rzadkie – ich liczebność drastycznie spada. Tak też dzieje się w przypadku kulika wielkiego Numenius arquata, należącego do rodziny bekasowatych, której jest największym przedstawicielem w Europie.

Ocalić dla przyrody

Kulik wielki to gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, wymagający ochrony czynnej. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ma kategorię VU (vulnerable) – czyli narażony na wyginięcie. Taki sam status przyznano mu na Europejskiej Czerwonej Liście Ptaków. Chroniony jest także w skali międzynarodowej – wymieniony został w załączniku II dyrektywy Parlamentu i Rady Europy (tzw. Dyrektywy ptasiej), Konwencji bońskiej (załącznik II) i Konwencji berneńskiej (załącznik III).

Podziel się
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Inne ciekawe artykuły

Polowanie i myśliwy

Smak lasu

Dziczyzna to niezwykle cenny dar. Problem w tym, że każdy kulinarny skarb można zmarnować przez niewłaściwą obróbkę termiczną. Jak się tego ustrzec i zachować wszelkie

Broń

Lornetka dla selekcjonera

W dobie popularności lunet termo- i noktowizyjnych klasyczne nocne lornetki powoli stają się przeżytkiem. Zastępuje je sprzęt o parametrach 10 × 42. Aby ułatwić naszym

Temat miesiąca

Cisza w łowisku

Zastosowanie tłumików do celów łowieckich nie tylko ogranicza ryzyko uszkodzenia słuchu, ale również minimalizuje płomień wystrzału i tym samym umożliwia dokładniejszą obserwację celu oraz analizę

Tradycje i zwyczaje

Z dwudziestką na wilki

Leśnik, myśliwy, żołnierz 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa i bohater spod Monte Cassino. Na szczęście dla nas wszystkich Jan Księżniak (1918–1994) zdążył spisać swoje

Polowanie i myśliwy

Z woliery do łowiska

Długość ma znaczenie! Chodzi oczywiście o długość ogona. Po tym m.in. poznamy, który z bażantów nada się do reintrodukcji. Sierpień i wrzesień to doskonała pora