fot. Shutterstock

Na ratunek kulikowi

Znakiem rozpoznawczym tego największego z występujących w Europie bekasowatych jest długi zakrzywiony dziób. Ten ptak wilgotnych łąk wyróżnia się również charakterystycznym, przypominającym gwizd głosem. Bez pomocy myśliwych, którzy redukują drapieżniki, nie uda się go uratować przed wyginięciem w Polsce. Udowodnijmy więc, że łowiectwo to forma aktywnej ochrony przyrody!

Zachodzące w ostatnich latach zmiany środowiskowe szczególnie negatywnie odbijają się na ekosystemach dolin rzecznych. Niedobory wody powodują wiele negatywnych skutków przyrodniczych. Brak wiosennych rozlewisk przyczynia się do zmiany sposobu użytkowania łąk, które przekształcane są w grunty orne. Jednocześnie dochodzi do zamiany kierunków produkcji rolnej, porzucającej tradycyjny, ekstensywny model gospodarstwa. Skutki tych działań to utrata bardzo cennych siedlisk przyrodniczych. Dla myśliwych oznacza to przede wszystkim spadek liczebności kaczek, ale są grupy ptaków, którym te zmiany szkodzą w sposób krytyczny. Jeszcze niedawno nasze łąki rozbrzmiewały głosami ptaków siewkowatych, takich jak czajka, kszyk, krwawodziób lub rycyk. Obecnie są to gatunki bardzo rzadkie – ich liczebność drastycznie spada. Tak też dzieje się w przypadku kulika wielkiego Numenius arquata, należącego do rodziny bekasowatych, której jest największym przedstawicielem w Europie.

Ocalić dla przyrody

Kulik wielki to gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową, wymagający ochrony czynnej. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ma kategorię VU (vulnerable) – czyli narażony na wyginięcie. Taki sam status przyznano mu na Europejskiej Czerwonej Liście Ptaków. Chroniony jest także w skali międzynarodowej – wymieniony został w załączniku II dyrektywy Parlamentu i Rady Europy (tzw. Dyrektywy ptasiej), Konwencji bońskiej (załącznik II) i Konwencji berneńskiej (załącznik III).

Podziel się
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Inne ciekawe artykuły

Kynologia

Ułożony, czyli jaki?

W Regulaminie polowań znajdziemy zapisy o obowiązku wykorzystywania podczas łowów psów ułożonych do polowania na ptactwo i odszukiwania postrzałków. Należałoby jednak sprecyzować, kto i kiedy

Polowanie i myśliwy

W kaczym świecie

Jedne wspaniale nurkują, drugie latają z prędkością ponad 100 km/h, a jeszcze inne lęgną się na wysokościach. Polujemy tylko na niektóre gatunki kaczek, ale –

Broń

Nabój na rykowisko

Byk jelenia szlachetnego jest zwierzem twardym na strzał. Ponieważ w czasie rykowiska dodatkowo napędza go testosteron, powinniśmy na polowanie wybrać się z bronią w kalibrze

Polowanie i myśliwy

Przepis na szaraki

Świąteczny pasztet bez zająca? To straszliwe widmo spędza sen z oczu wielu koleżankom i kolegom po strzelbie, przygotowującym właśnie menu na Boże Narodzenie. Zmartwień takich

Polowanie i myśliwy

Myłkusy Łowczego

Łowczy Krajowy Albert Kołodziejski wraz z Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego ogłaszają konkursu na najciekawszego myłkusa sezonu. Na zdjęcia trofeów, nieprezentowanych w innej prasie łowieckiej,