fot. Rafał Łapiński

Na terenie całego kraju należy używać oczyszczonego i odkażonego sprzętu i obuwia oraz odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa ASF

Nowe obowiązki

Nie opadł jeszcze kurz po ostatniej nowelizacji prawa łowieckiego, a już w życie weszło jedno z dwóch rozporządzeń wykonawczych. Dotyczy zasad bioasekuracji i nakłada nowe obowiązki nie tylko na myśliwych, ale także na wszystkie osoby uczestniczące w polowaniach zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Od rozesłania projektu rozporządzenia w sprawie bioasekuracji do jego podpisania przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi upłynęło zaledwie siedem dni. Biorąc pod uwagę przeskok wirusa afrykańskiego pomoru świń o 300 km na zachód kraju i fakt, że opanowuje on nowe obszary Polski, to tempo prac jest w pełni zrozumiałe.

Celem nadrzędnym tego aktu prawnego jest „zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych zwierząt łownych lub ich części, lub osób uprawnionych do wykonywania polowania, lub w wyniku czynności wykonywanych przez te osoby”. Należy zauważyć, że art. 42 ust. 10b ustawy Prawo łowieckie umożliwia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i rozwoju wsi wydawanie takiego rozporządzenia każdorazowo, w odniesieniu do każdej potencjalnej choroby zakaźnej zwierząt, która może wystąpić. Na podstawie tej delegacji ustawowej możliwe byłoby określenie zasad bioasekuracji podczas polowań na ptactwo, w ramach walki z obecną w kraju ptasią grypą, lub na jeleniowate, jako element zmniejszania ryzyka pojawienia się w kraju przewlekłej choroby wyniszczającej (CWD, z ang. chronic wasting disease), która wielkimi krokami zbliża się do naszych łowisk. Jest to mechanizm analogiczny do istniejącego już w ustawie, której przepisy upoważniają np. powiatowego lekarza weterynarii do wydania rozporządzenia określającego środki zaradcze w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia każdej choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania.

A co znajdziemy w rozporządzeniu wydanym pod koniec stycznia na potrzeby zatrzymania rozprzestrzeniania się ASF? Próżno doszukiwać się w nim rewolucji i rozwiązań, które nie byłyby znane myśliwym z regionów występowania wirusa. Najnowsze rozporządzenie powiela środki zapobiegawcze, które zostały wypracowane wspólnie przez Polski Związek Łowiecki i Głównego Lekarza Weterynarii już dwa lata temu. O ile jednak niestosowanie się do wytycznych tego ostatniego nie było zagrożone żadną karą, to zasady z rozporządzenia są obowiązkowe, o czym stanowi art. 42 ust. 1b. Czytamy tam: „Podczas (…) odstrzału sanitarnego (…) oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem tuszy odstrzelonych zwierząt łownych osoba uprawniona do wykonywania polowania jest obowiązana do przestrzegania zasad bioasekuracji”. Złamanie tego przepisu stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny!

Podziel się
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Inne ciekawe artykuły

Polowanie i myśliwy

Jawa i sen

Najbarwniejsze łowieckie opowieści dotyczą polowań, których szczęśliwy finał poprzedziły trudy i poświęcenia. Zdarzają się jednak i takie sytuacje, kiedy święty Hubert darzy, a myśliwy żadnym

Polowanie i myśliwy

Łucznicy na przedmieściach

Populacje dzikich zwierząt stanowią coraz większy problem zarówno wokół dużych aglomeracji, jak i na obszarach chronionych. Łuk staje się doskonałą alternatywą, z której będą musieli

Kynologia

Pies w wodzie

W procesie układania psa do pracy w wodzie musimy najpierw go oswoić z tym środowiskiem, potem nauczyć aportowania, a na koniec umieć nim kierować na

Polowanie i myśliwy

Tropiciel śladów

Na przestrzeni lat Marek Piotr Krzemień przekonał się, że łowiectwo, które towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, będąc nawet siłą napędową cywilizacji, pozostawiło ślady niemal w

Kynologia

Postrzałek na zbiorówce

Rusza sezon zbiorówek. Jedni cenią je ze względu na możliwość podziwiania pracy zgranej sfory psów, inni patrzą na nie jak na teatr, słysząc echo wielkich