fot. Rafał Łapiński

Na terenie całego kraju należy używać oczyszczonego i odkażonego sprzętu i obuwia oraz odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa ASF

Nowe obowiązki

Nie opadł jeszcze kurz po ostatniej nowelizacji prawa łowieckiego, a już w życie weszło jedno z dwóch rozporządzeń wykonawczych. Dotyczy zasad bioasekuracji i nakłada nowe obowiązki nie tylko na myśliwych, ale także na wszystkie osoby uczestniczące w polowaniach zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Od rozesłania projektu rozporządzenia w sprawie bioasekuracji do jego podpisania przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi upłynęło zaledwie siedem dni. Biorąc pod uwagę przeskok wirusa afrykańskiego pomoru świń o 300 km na zachód kraju i fakt, że opanowuje on nowe obszary Polski, to tempo prac jest w pełni zrozumiałe.

Celem nadrzędnym tego aktu prawnego jest „zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych zwierząt łownych lub ich części, lub osób uprawnionych do wykonywania polowania, lub w wyniku czynności wykonywanych przez te osoby”. Należy zauważyć, że art. 42 ust. 10b ustawy Prawo łowieckie umożliwia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa i rozwoju wsi wydawanie takiego rozporządzenia każdorazowo, w odniesieniu do każdej potencjalnej choroby zakaźnej zwierząt, która może wystąpić. Na podstawie tej delegacji ustawowej możliwe byłoby określenie zasad bioasekuracji podczas polowań na ptactwo, w ramach walki z obecną w kraju ptasią grypą, lub na jeleniowate, jako element zmniejszania ryzyka pojawienia się w kraju przewlekłej choroby wyniszczającej (CWD, z ang. chronic wasting disease), która wielkimi krokami zbliża się do naszych łowisk. Jest to mechanizm analogiczny do istniejącego już w ustawie, której przepisy upoważniają np. powiatowego lekarza weterynarii do wydania rozporządzenia określającego środki zaradcze w przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia każdej choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania.

A co znajdziemy w rozporządzeniu wydanym pod koniec stycznia na potrzeby zatrzymania rozprzestrzeniania się ASF? Próżno doszukiwać się w nim rewolucji i rozwiązań, które nie byłyby znane myśliwym z regionów występowania wirusa. Najnowsze rozporządzenie powiela środki zapobiegawcze, które zostały wypracowane wspólnie przez Polski Związek Łowiecki i Głównego Lekarza Weterynarii już dwa lata temu. O ile jednak niestosowanie się do wytycznych tego ostatniego nie było zagrożone żadną karą, to zasady z rozporządzenia są obowiązkowe, o czym stanowi art. 42 ust. 1b. Czytamy tam: „Podczas (…) odstrzału sanitarnego (…) oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem tuszy odstrzelonych zwierząt łownych osoba uprawniona do wykonywania polowania jest obowiązana do przestrzegania zasad bioasekuracji”. Złamanie tego przepisu stanowi wykroczenie, za które grozi kara grzywny!

Podziel się
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Inne ciekawe artykuły

Tradycje i zwyczaje

Dzicze eldorado

W międzywojennej prasie łowieckiej spierano się, gdzie w Polsce znaleźć można łowiska najzasobniejsze w czarnego zwierza. Swoich zwolenników miały Białowieża, Spała i ordynacja dawidgródecka, ale

Kynologia

Z karelem na tumaka

Polowanie na kuny należy do najtrudniejszych rodzajów łowów. Świadczy o tym fakt, że niewielu myśliwych ma tego drapieżnika na rozkładzie. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że kontrolowanie

Opowiadanie

Zupełnie inne muzeum

Oglądanie ekspozycji może się okazać wspaniałą przygodą – do takiego wniosku doszły dzieci, po powrocie z… No właśnie! Skąd? Jest takie miejsce, które warto odwiedzić,

Temat miesiąca

Mistrzowie Nowego Światu

Jest jeden adres w Warszawie, który nie zmienił się od czasów zaborów. Przybywający do stolicy myśliwi kierują tu kroki już od 120 lat! To Nowy

Opowiadanie

Koniec sezonu

Kłopoty zaczęły się już w sklepie „Złota Trąbka”. W ofercie zabrakło amunicji, której używałem od lat. Okazało się, że w moim kalibrze są kule mało