Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Ambona a prace gospodarcze

fot. Leszek Przybyła

Pytanie:

Czy postawienie ambony powinno być zaliczone w poczet prac gospodarczych, które każdy myśliwy musi wykonać co roku na rzecz koła, i na jakiej zasadzie zostaje mu to zaliczone?

Odpowiedź:

Ambona stanowi urządzenie związane z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (wynika to z przepisu art. 8a ustawy Prawo łowieckie) i jest własnością danego koła. Ambony powinny być ewidencjonowane, a wszelkie wydatki związane z ich wznoszeniem powinny być ujmowane w preliminarzu budżetowym każdego koła.

Usytuowanie i budowa ambony zostały unormowane w art. 12 ustawy Prawo łowieckie, z którego jasno wynika, że niezbędna w tym zakresie jest zgoda właściciela gruntu, na którym mamy zamiar usytuować to urządzenie. Ze względu na brak unormowań prawnych związanych z technicznymi oraz praktycznymi aspektami budowy ambon, a przede wszystkim zasad udziału członków koła w ich wznoszeniu, sprawy te powinny być regulowane przez stosowne uchwały walnych zgromadzeń kół łowieckich. Zgodnie z zapisami § 53 pkt 8 Statutu PZŁ do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków koła, w tym także sposobu oraz terminu ich uiszczania. Najczęściej walne zgromadzenie, ustalając wielkość rocznych składek, ustala również roczne opłaty na rzecz koła, potocznie nazywane „dniówkami”. Powszechnie stosowaną zasadą są zapisy w podejmowanych uchwałach, że opisane opłaty można odpracować podczas wykonywania prac gospodarczych, ustalanych i rozliczanych przez zarząd koła. Zasady powinny być przejrzyste i stwarzać możliwość odpracowania ustalonych opłat przy zróżnicowanych pracach gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej. Zatem budowa ambony łowieckiej z całą pewnością może być zaliczona do tego rodzaju prac, ale musi znaleźć się to w uchwale walnego.

Inne pytania czytelników

We własnej sprawie

Na najbliższym walnym zgromadzeniu będziemy głosować uchwałę, która dotyczy bezpośrednio prezesa koła. Powstały wątpliwości, czy prezes może brać udział w takim głosowaniu. Czy członek zarządu

Kto może z bronią

Czy w obecnych uwarunkowaniach prawnych można uzyskać pozwolenie na posiadanie myśliwskiej broni palnej przed ukończeniem 21. roku życia?

Wójt na prezesa

Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?

Termin zgłoszenia zbiorówki

Jakie są sankcje w sytuacji, gdy koło nie dokona zgłoszenia polowania zbiorowego do urzędu gminy lub dokona go bez zachowania 14-dniowego terminu? Co powinna zrobić