Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Broń w terenówce

fot. Shutterstock

Pytanie:

Czy myśliwy może przewozić w samochodzie rozładowaną broń poza futerałem podczas przejazdu przez swój obwód łowiecki, na którym posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Całość zagadnień związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na polowaniu regulują przepisy rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. W świetle tych przepisów brakuje ograniczeń skutkujących jakimikolwiek sankcjami związanymi z opisaną w pytaniu sytuacją.

Na podkreślenie zasługują również elementy związane z definicją broni rozładowanej. W świetle obowiązujących przepisów prawa przez broń rozładowaną rozumieć należy broń, w której komorze nabojowej i dołączonym do niej magazynku nie znajduje się amunicja. Zatem przewożenie rozładowanej broni poza futerałem podczas przejeżdżania przez obwód łowiecki, niezależnie od tego, czy wykonywane jest w nim polowanie, czy też myśliwy posiada wyłącznie ważne upoważnienie do wykonywania polowania, nie stoi w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

Inne pytania czytelników

Status rezydenta

Czy w myśl nowego Statutu Polskiego Związku Łowieckiego członkowie koła łowieckiego w liczbie co najmniej 1/3 mają prawo złożyć odwołanie od uchwały zarządu koła o nadaniu członkowi Polskiego Związku Łowieckiego, pretendentowi do koła, statusu rezydenta?

Odpłatność za trofeum

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione

We własnej sprawie

Na najbliższym walnym zgromadzeniu będziemy głosować uchwałę, która dotyczy bezpośrednio prezesa koła. Powstały wątpliwości, czy prezes może brać udział w takim głosowaniu. Czy członek zarządu

Przywilej czy obowiązek

Zarząd okręgowy nakazał kołom łowieckim zwiększenie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń. Zarząd koła zorganizował spotkanie, podczas którego została przekazana informacja o uchwale,