Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Broń w terenówce

fot. Shutterstock

Pytanie:

Czy myśliwy może przewozić w samochodzie rozładowaną broń poza futerałem podczas przejazdu przez swój obwód łowiecki, na którym posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Całość zagadnień związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na polowaniu regulują przepisy rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. W świetle tych przepisów brakuje ograniczeń skutkujących jakimikolwiek sankcjami związanymi z opisaną w pytaniu sytuacją.

Na podkreślenie zasługują również elementy związane z definicją broni rozładowanej. W świetle obowiązujących przepisów prawa przez broń rozładowaną rozumieć należy broń, w której komorze nabojowej i dołączonym do niej magazynku nie znajduje się amunicja. Zatem przewożenie rozładowanej broni poza futerałem podczas przejeżdżania przez obwód łowiecki, niezależnie od tego, czy wykonywane jest w nim polowanie, czy też myśliwy posiada wyłącznie ważne upoważnienie do wykonywania polowania, nie stoi w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

Inne pytania czytelników

Zawieszony na walnym

Zarząd koła zawiesił mnie w prawach członka koła na rok. Nie odwoływałem się od tej decyzji i uchwała o zawieszeniu stała się prawomocna. W czasie,

Dystrybucja tusz zwierzyny

Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?

Początek sezonu

Proszę o interpretację zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z 16 marca 2005 r. Chodzi o zapisy par. 1