Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Broń w terenówce

fot. Shutterstock

Pytanie:

Czy myśliwy może przewozić w samochodzie rozładowaną broń poza futerałem podczas przejazdu przez swój obwód łowiecki, na którym posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Całość zagadnień związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na polowaniu regulują przepisy rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. W świetle tych przepisów brakuje ograniczeń skutkujących jakimikolwiek sankcjami związanymi z opisaną w pytaniu sytuacją.

Na podkreślenie zasługują również elementy związane z definicją broni rozładowanej. W świetle obowiązujących przepisów prawa przez broń rozładowaną rozumieć należy broń, w której komorze nabojowej i dołączonym do niej magazynku nie znajduje się amunicja. Zatem przewożenie rozładowanej broni poza futerałem podczas przejeżdżania przez obwód łowiecki, niezależnie od tego, czy wykonywane jest w nim polowanie, czy też myśliwy posiada wyłącznie ważne upoważnienie do wykonywania polowania, nie stoi w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

Inne pytania czytelników

We własnej sprawie

Na najbliższym walnym zgromadzeniu będziemy głosować uchwałę, która dotyczy bezpośrednio prezesa koła. Powstały wątpliwości, czy prezes może brać udział w takim głosowaniu. Czy członek zarządu

Co oznacza zawieszenie?

Czy myśliwy zawieszony w prawach członka koła przez zarząd na okres jednego roku ma prawo wykonywać polowania indywidualne i uczestniczyć w polowaniach zbiorowych w innym kole, gdzie jest również członkiem, oraz na zaproszenia w kołach, których członkiem nie jest?

Cofnięcie zakazu polowań

Właściciel ponad 30-hektarowej działki we wrześniu tego roku dokonał jej wyłączenia z polowań. Nasze koło zostało o tym powiadomione pismem przesłanym ze starostwa powiatowego. W połowie listopada właściciel wystąpił z wnioskiem do koła o oszacowanie na opisanej działce wyrządzonej przez dziki szkody w kukurydzy. Dołączył kopię pisma przesłanego do starosty o rezygnacji z zakazu polowań na tej działce. Czy koło ma obowiązek dokonać szacowania i wypłacić odszkodowanie?

Oświadczenie lustracyjne

Podczas walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim odbyło się głosowanie nad wyborem nowego prezesa (poprzedni zrezygnował ze stanowiska). Jedynym kandydatem na tę funkcję był łowczy