Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Co wolno walnemu?

fot. Rafał Łapiński

Pytanie:

Czy walne zgromadzenie może podjąć uchwałę, aby nowych myśliwych do koła nie przyjmował zarząd tylko walne zgromadzenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 47 pkt 6 Statutu PZŁ przyjmowanie nowych członków do koła należy do kompetencji zarządu koła. Zatem walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały niezgodnej z przepisami statutu i pozbawić zarząd opisanych kompetencji, a przekazać je innemu organowi koła. W przypadku gdyby taka uchwała została jednak podjęta, powinna ona zostać uchylona przez właściwy zarząd okręgowy w ramach nadzoru nad kołami łowieckimi jako niezgodna ze statutem.

Podstawa prawna: § 47 pkt 6 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Między okręgami

Podczas studiów odbyłem staż w kole łowieckim, mającym obwód nieopodal uczelni, i zdałem egzaminy dla nowo wstępujących. Chciałem wstąpić do PZŁ jako członek niestowarzyszony, jednak nie mam stałego zameldowania w mieście, w którym studiuję. W zarządzie okręgowym usłyszałem, że w celu załatwienia mojej sprawy muszę zgłosić się do ZO PZŁ właściwego ze względu na miejsce zameldowania. Czy tak jest w rzeczywistości?

Biegły szacuje

Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą

Czyj jest dzik

Koła, w których poluję, podpisały umowy na odstrzał dzików w strefie WAMTA. Zarządy tych kół różnie interpretują przepisy dotyczące odstrzału w strefie WAMTA oraz przysługującego z tego tytułu ryczałtu. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Chciałbym także wiedzieć, czyją własnością jest dzik odstrzelony w strefie WAMTA.

We własnej sprawie

Na najbliższym walnym zgromadzeniu będziemy głosować uchwałę, która dotyczy bezpośrednio prezesa koła. Powstały wątpliwości, czy prezes może brać udział w takim głosowaniu. Czy członek zarządu