Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Co wolno walnemu?

fot. Rafał Łapiński

Pytanie:

Czy walne zgromadzenie może podjąć uchwałę, aby nowych myśliwych do koła nie przyjmował zarząd tylko walne zgromadzenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 47 pkt 6 Statutu PZŁ przyjmowanie nowych członków do koła należy do kompetencji zarządu koła. Zatem walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały niezgodnej z przepisami statutu i pozbawić zarząd opisanych kompetencji, a przekazać je innemu organowi koła. W przypadku gdyby taka uchwała została jednak podjęta, powinna ona zostać uchylona przez właściwy zarząd okręgowy w ramach nadzoru nad kołami łowieckimi jako niezgodna ze statutem.

Podstawa prawna: § 47 pkt 6 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Status rezydenta

Czy w myśl nowego Statutu Polskiego Związku Łowieckiego członkowie koła łowieckiego w liczbie co najmniej 1/3 mają prawo złożyć odwołanie od uchwały zarządu koła o nadaniu członkowi Polskiego Związku Łowieckiego, pretendentowi do koła, statusu rezydenta?

Żywołapki

Nasze koło łowieckie rozważa zakup kilkunastu pułapek i rozstawienie ich w łowisku celem redukcji drapieżników. Jakie są obecnie możliwości stosowania pułapek żywołownych przez myśliwych?

Co oznacza zawieszenie?

Czy myśliwy zawieszony w prawach członka koła przez zarząd na okres jednego roku ma prawo wykonywać polowania indywidualne i uczestniczyć w polowaniach zbiorowych w innym kole, gdzie jest również członkiem, oraz na zaproszenia w kołach, których członkiem nie jest?

Broń w terenówce

Czy myśliwy może przewozić w samochodzie rozładowaną broń poza futerałem podczas przejazdu przez swój obwód łowiecki, na którym posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego?