Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dla kogo tusza

Pytanie:

Czy tusza zwierzyny grubej strzelonej podczas polowania zbiorowego może być udostępniona wyłącznie myśliwemu, który dokonał jej odstrzału, czy też innemu myśliwemu biorącemu udział w tym polowaniu?

Odpowiedź:

Niezależnie od tego, czy zwierzyna strzelona została podczas polowania zbiorowego czy indywidualnego, zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie jej prawnym właścicielem jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, na terenie którego dokonano odstrzału. Z kolei ustęp trzeci tego samego artykułu wskazuje, że osoby wykonujące polowanie mogą odstąpioną im zwierzynę spożytkować według własnego uznania, z wyłączeniem odsprzedaży. Taka konstrukcja prawna oznacza, że koło łowieckie, jako dzierżawca obwodu, po odstrzale wykonanym zgodnie z przepisami prawa, staje się właścicielem i dysponentem tusz strzelonych zwierząt. Zatem w opisanej sytuacji tusze mogą być rozdysponowane dowolnie, a więc dla myśliwego, który dokonał odstrzału, lub innych myśliwych biorących udział w polowaniu.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 3 ustawy Prawo łowieckie.

Inne pytania czytelników

Koszt obsługi prawnej

Czy zarząd koła może podjąć uchwałę o sfinansowaniu z budżetu koła prawnika, który będzie reprezentował prezesa koła w sądzie? Nadmieniam, że prezesowi wytoczono proces z powództwa cywilnego, a zrobił to były łowczy naszego koła.

„Okazyjny” zakup

Zarząd mojego koła na jednym ze swych posiedzeń podjął uchwałę o zakupie gruntu o powierzchni 0,25 ha z przeznaczeniem na poletko łowieckie. Wydatkował na ten cel kwotę 4,5 tys. złotych, która nie była uwzględniona w preliminarzu budżetowym na dany rok. Prezes tłumaczy, że była to „okazja” i zabrakło czasu na zwołanie walnego zgromadzenia w tej kwestii. Jak należy ocenić takie postępowanie zarządu i czy jest możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec członków zarządu koła?

Odpłatność za trofeum

Walne zgromadzenie w moim kole łowieckim podjęło uchwałę o tym, że trofeum samca jelenia i sarny stanowi własność koła łowieckiego i może być myśliwemu odstąpione

Spór o książkę

W moim kole łowieckim, dzierżawiącym dwa obwody łowieckie (polny i leśny), książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w obwodzie polnym znajduje się na posesji strażnika łowieckiego. Jeśli zaś chodzi o obwód leśny, to prezes i łowczy koła stoją na stanowisku, że książka musi znajdować się na posesji Administracji Lasów Państwowych, czyli de facto u leśniczego, który nie jest członkiem naszego koła. Jest to miejsce, do którego dojazd jest utrudniony, skutkiem czego wpis sprawia wiele kłopotów i jest czasochłonny. Czy taka interpretacja przepisów przez prezesa i łowczego jest poprawna?