Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dla kogo tusza

Pytanie:

Czy tusza zwierzyny grubej strzelonej podczas polowania zbiorowego może być udostępniona wyłącznie myśliwemu, który dokonał jej odstrzału, czy też innemu myśliwemu biorącemu udział w tym polowaniu?

Odpowiedź:

Niezależnie od tego, czy zwierzyna strzelona została podczas polowania zbiorowego czy indywidualnego, zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie jej prawnym właścicielem jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, na terenie którego dokonano odstrzału. Z kolei ustęp trzeci tego samego artykułu wskazuje, że osoby wykonujące polowanie mogą odstąpioną im zwierzynę spożytkować według własnego uznania, z wyłączeniem odsprzedaży. Taka konstrukcja prawna oznacza, że koło łowieckie, jako dzierżawca obwodu, po odstrzale wykonanym zgodnie z przepisami prawa, staje się właścicielem i dysponentem tusz strzelonych zwierząt. Zatem w opisanej sytuacji tusze mogą być rozdysponowane dowolnie, a więc dla myśliwego, który dokonał odstrzału, lub innych myśliwych biorących udział w polowaniu.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 3 ustawy Prawo łowieckie.

Inne pytania czytelników

Termin zgłoszenia zbiorówki

Jakie są sankcje w sytuacji, gdy koło nie dokona zgłoszenia polowania zbiorowego do urzędu gminy lub dokona go bez zachowania 14-dniowego terminu? Co powinna zrobić

Kto wydzierżawi obwód?

Niedawno dowiedzieliśmy się, że kilkunastu myśliwych (w tym gronie znaleźli się członkowie naszego koła) założyło nowe koło łowieckie. Koło to zostało zarejestrowane przez zarząd okręgowy, mimo że nie dzierżawi żadnego obwodu łowieckiego. Prawdopodobnie myśliwi z tego koła będą w przyszłości starać się o jeden z trzech dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Dymisja łowczego

Po tym, jak łowczy zrezygnował, zarząd koła podjął uchwałę o powierzeniu tej funkcji innej osobie, niewchodzącej dotychczas w skład zarządu. Jednocześnie zarząd koła (w składzie

Wykluczenie myśliwego

Chcielibyśmy jako zarząd koła, zgodnie z nowym Statutem PZŁ, wykluczyć myśliwego z naszego koła. Prosimy o odpowiedź na pytania: ile osób z pięcioosobowego zarządu powinno poprzeć uchwałę w sprawie wykluczenia z koła?