Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dla kogo tusza

Pytanie:

Czy tusza zwierzyny grubej strzelonej podczas polowania zbiorowego może być udostępniona wyłącznie myśliwemu, który dokonał jej odstrzału, czy też innemu myśliwemu biorącemu udział w tym polowaniu?

Odpowiedź:

Niezależnie od tego, czy zwierzyna strzelona została podczas polowania zbiorowego czy indywidualnego, zgodnie z zapisami art. 15 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie jej prawnym właścicielem jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, na terenie którego dokonano odstrzału. Z kolei ustęp trzeci tego samego artykułu wskazuje, że osoby wykonujące polowanie mogą odstąpioną im zwierzynę spożytkować według własnego uznania, z wyłączeniem odsprzedaży. Taka konstrukcja prawna oznacza, że koło łowieckie, jako dzierżawca obwodu, po odstrzale wykonanym zgodnie z przepisami prawa, staje się właścicielem i dysponentem tusz strzelonych zwierząt. Zatem w opisanej sytuacji tusze mogą być rozdysponowane dowolnie, a więc dla myśliwego, który dokonał odstrzału, lub innych myśliwych biorących udział w polowaniu.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1 i 3 ustawy Prawo łowieckie.

Inne pytania czytelników

Skarbnik bez broni

Czy myśliwy, któremu zostało cofnięte pozwolenie na posiadanie broni, może kandydować do zarządu, zostać wybranym i pełnić funkcję członka zarządu (skarbnika)?

Kwestia pierwszeństwa

Jak należy traktować przepisy znowelizowanej ustawy łowieckiej w zakresie pierwszeństwa w przyjmowaniu nowych członków do koła łowieckiego i jakie ewentualnie grożą konsekwencję za ich niespełnienie?

Forma powiadomienia

Gdy zarząd koła podjął uchwałę o przyjęciu nowego członka, poinformował o sprawie wszystkich członków koła listami zwykłymi. Czy taka forma przekazania informacji jest właściwa, skoro walne zgromadzenie nie podjęło uchwały określającej sposób przekazywania informacji przez zarząd koła? Jak prawidłowo powinno wyglądać odwołanie? Czy każdy z członków koła składa osobno takie odwołanie, czy wystarczy jedno z uzasadnieniem oraz z listą podpisów myśliwych?

Zmiana adresu koła

Ponieważ sekretarz naszego koła zmienił adres zamieszkania, chcielibyśmy zmienić adres koła, aby wszelka korespondencja nadal przychodziła bezpośrednio do sekretarza. Czy uchwałę w tej sprawie musi podejmować walne zgromadzenie?