Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dożywotni przewodniczący

Pytanie:

Czy prezes koła może z urzędu prowadzić walne zgromadzenie, a sekretarz koła pełnić funkcję sekretarza obrad? W naszym kole jest to powszechna praktyka.

Odpowiedź:

Choć powszechnie praktykowane jest, że obrady walnego rozpoczyna prezes koła, to na samym początku powinien zostać dokonany wybór przewodniczącego oraz sekretarza obrad (§ 43 ust. 1 Statutu PZŁ). Każdy z członków koła może zostać zgłoszony do pełnienia funkcji przewodniczącego i sekretarza. Podstawowym warunkiem jest uzyskanie zgody na kandydowanie od osoby zgłoszonej. Statut nie ogranicza możliwości kandydowania na te funkcje prezesowi, sekretarzowi koła ani jakiemukolwiek innemu członkowi zarządu koła.

Wyboru przewodniczącego oraz sekretarza obrad dokonuje się w drodze głosowania. Tak więc uczestniczący w głosowaniu mają pełne prawo powierzyć te funkcje osobom, które są członkami zarządu (prezes koła lub jego sekretarz). Jednak nie może się to odbywać, jak to ujął czytelnik, „z urzędu”. Takie postępowanie jest niezgodne ze statutem.

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Kwota wpisowego

Jakie są zasady określania wpisowego do Polskiego Związku Łowieckiego i czy funkcjonuje pojęcie wpisowego ulgowego dla osób posiadających prawo do ulgowych składek na rzecz Zrzeszenia.

Oświadczenie lustracyjne

Podczas walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim odbyło się głosowanie nad wyborem nowego prezesa (poprzedni zrezygnował ze stanowiska). Jedynym kandydatem na tę funkcję był łowczy

Przywilej czy obowiązek

Zarząd okręgowy nakazał kołom łowieckim zwiększenie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń. Zarząd koła zorganizował spotkanie, podczas którego została przekazana informacja o uchwale,

Początek sezonu

Proszę o interpretację zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z 16 marca 2005 r. Chodzi o zapisy par. 1