Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Dystrybucja tusz zwierzyny

fot. Michael Migos

Pytanie:

Czy zarząd koła łowieckiego może zabronić pobrania na użytek własny upolowanej sztuki zwierzyny grubej?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie zawartymi w art. 15 ust. 1 zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność dzierżawcy tego obwodu. Jednak zgodnie z zapisami Statutu PZŁ zawartymi w § 53 pkt 10 do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowanie indywidualne oraz zasad zagospodarowania zwierzyny.

Tym samym zasady postępowania z tuszami po odstrzale powinny być regulowane stosowną uchwałą walnego zgromadzenia członków koła. Jeżeli walne zgromadzenie upoważnia zarząd koła do dysponowania tuszami upolowanej zwierzyny, to wówczas on lub jego upoważniony członek decyduje o przeznaczeniu każdej tuszy upolowanej zwierzyny, a tym samym może zabronić pobrania jej na użytek własny przez myśliwego. W sytuacji gdy walne zgromadzenie nakreśliło sposób rozdysponowania tusz zwierzyny i jest tam mowa o tym, że to myśliwy, który ustrzelił zwierzynę, decyduje o jej przeznaczeniu (punkt skupu czy użytek własny), zarząd koła nie ma takiego prawa.

Inne pytania czytelników

Przywilej czy obowiązek

Zarząd okręgowy nakazał kołom łowieckim zwiększenie odstrzału dzików w związku z afrykańskim pomorem świń. Zarząd koła zorganizował spotkanie, podczas którego została przekazana informacja o uchwale,

Odszkodowanie za choinki

Do naszego koła wpłynął wniosek jednego z mieszkańców dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego o oszacowanie strat przydomowych tui i świerków ozdobnych, zniszczonych przez sarny rogacze,

Dzik na bażantach

W naszym kole łowieckim miał miejsce incydent, który zdaniem wielu członków był naruszeniem przepisów. Podczas polowania indywidualnego na bażanty wykonywanego przez trzech myśliwych z dwoma

Dymisja łowczego

Po tym, jak łowczy zrezygnował, zarząd koła podjął uchwałę o powierzeniu tej funkcji innej osobie, niewchodzącej dotychczas w skład zarządu. Jednocześnie zarząd koła (w składzie