Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kiedy na kurs?

fot. K-H Volkmar

Pytanie:

W styczniu 2019 roku uchwałą zarządu koła zostałem przyjęty na staż łowiecki. W lutym 2020 roku staż ten, również na mocy uchwały zarządu koła, został mi zaliczony. Udałem się więc do zarządu okręgowego, aby zapisać się na kurs i egzamin łowiecki. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że mój staż jeszcze się nie zakończył, gdyż koło łowieckie nie przekazało terminowo dokumentacji i do rejestru stażystów zostałem wpisany dopiero w czerwcu 2019 roku, a więc nie mogę uczestniczyć w kursie i przystąpić do egzaminów. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Odpowiedź:

Rzeczywiście staż kandydacki do zrzeszenia rozpoczyna się z chwilą wpisania stażysty do rejestru w systemie „Łowiectwo w Polsce” przez właściwy zarząd okręgowy (Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 41/2007 z 4 września 2007 roku z późn. zm.). Tym samym nie może się on zakończyć wcześniej niż przed upływem rocznego terminu, licząc od tej daty. Wynika to z przepisu ustawowego, mówiącego o tym, że staż kandydacki trwa rok (art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie). Mimo to zarząd okręgowy nie powinien odmówić kandydatowi do zrzeszenia udziału w szkoleniu, gdyż brak ku temu prawnych i formalnych podstaw. Przed ukończeniem stażu kandydackiego nie można uczestniczyć w egzaminach dla nowo wstępujących, ale można być słuchaczem szkolenia. Zresztą sam system komputerowy nie pozwoli na dopuszczenie do egzaminu osoby, która nie ukończyła stażu kandydackiego. Jeżeli chodzi o meritum problemu przedstawionego przez czytelnika, to wina za tego rodzaju sytuację leży po stronie zarządu koła łowieckiego stażysty, który nieterminowo przesłał dokumentację do zarządu okręgowego. W opisanej sytuacji do egzaminu nasz czytelnik będzie mógł przystąpić dopiero po rocznym stażu, zgodnie z rejestrem stażystów prowadzonym przez zarząd okręgowy.

Podstawa prawna: art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie, Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 41/2007 z 4 września 2007 roku z późn. zm.

Inne pytania czytelników

Termin zgłoszenia zbiorówki

Jakie są sankcje w sytuacji, gdy koło nie dokona zgłoszenia polowania zbiorowego do urzędu gminy lub dokona go bez zachowania 14-dniowego terminu? Co powinna zrobić

Zagraniczny łowca

Jako skarbnik mam pytanie dotyczące możliwych kroków wobec myśliwego uchylającego się od płacenia składek członkowskich do koła oraz udostępnienia adresu do korespondencji. Uchwała walnego zgromadzenia

Skutki niepowiadomienia

Co się stanie, jeżeli zarząd koła, nie stosując się do paragrafu 25 pkt 3 Statutu PZŁ, nie powiadomi w ciągu 30 dni członków koła o podjęciu uchwały o przyjęciu nowego członka do koła łowieckiego? Jakie są tego skutki prawne?

Książka poza łowiskiem

W naszym kole książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym jest wyłożona w prywatnej firmie łowczego, która jest zamkniętym obiektem w postaci zakładu produkcyjnego. Na