Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kiedy na kurs?

fot. K-H Volkmar

Pytanie:

W styczniu 2019 roku uchwałą zarządu koła zostałem przyjęty na staż łowiecki. W lutym 2020 roku staż ten, również na mocy uchwały zarządu koła, został mi zaliczony. Udałem się więc do zarządu okręgowego, aby zapisać się na kurs i egzamin łowiecki. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że mój staż jeszcze się nie zakończył, gdyż koło łowieckie nie przekazało terminowo dokumentacji i do rejestru stażystów zostałem wpisany dopiero w czerwcu 2019 roku, a więc nie mogę uczestniczyć w kursie i przystąpić do egzaminów. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Odpowiedź:

Rzeczywiście staż kandydacki do zrzeszenia rozpoczyna się z chwilą wpisania stażysty do rejestru w systemie „Łowiectwo w Polsce” przez właściwy zarząd okręgowy (Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 41/2007 z 4 września 2007 roku z późn. zm.). Tym samym nie może się on zakończyć wcześniej niż przed upływem rocznego terminu, licząc od tej daty. Wynika to z przepisu ustawowego, mówiącego o tym, że staż kandydacki trwa rok (art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie). Mimo to zarząd okręgowy nie powinien odmówić kandydatowi do zrzeszenia udziału w szkoleniu, gdyż brak ku temu prawnych i formalnych podstaw. Przed ukończeniem stażu kandydackiego nie można uczestniczyć w egzaminach dla nowo wstępujących, ale można być słuchaczem szkolenia. Zresztą sam system komputerowy nie pozwoli na dopuszczenie do egzaminu osoby, która nie ukończyła stażu kandydackiego. Jeżeli chodzi o meritum problemu przedstawionego przez czytelnika, to wina za tego rodzaju sytuację leży po stronie zarządu koła łowieckiego stażysty, który nieterminowo przesłał dokumentację do zarządu okręgowego. W opisanej sytuacji do egzaminu nasz czytelnik będzie mógł przystąpić dopiero po rocznym stażu, zgodnie z rejestrem stażystów prowadzonym przez zarząd okręgowy.

Podstawa prawna: art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie, Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej nr 41/2007 z 4 września 2007 roku z późn. zm.

Inne pytania czytelników

ASF a kwestia próbek

Czy myśliwi, których obwody łowieckie znalazły się w strefach występowania afrykańskiego pomoru świń, mają obowiązek pobierania próbek do badań laboratoryjnych z odstrzelonych i padłych dzików?

Kto ma prawo głosować

Zarząd okręgowy PZŁ uchylił decyzję zarządu koła o przyjęciu w poczet członków kilku myśliwych. Decyzja ta została dostarczona zainteresowanym przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia wyborczego, które

Tajne posiedzenie

W naszym kole przewodniczący lub poszczególni członkowie komisji rewizyjnej koła mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu. Jednak od pewnego czasu prezes wprowadził nowe rozwiązania – członek lub członkowie komisji rewizyjnej mogą uczestniczyć tylko w tzw. części jawnej posiedzenia zarządu, a na czas, kiedy prowadzone są obrady tajne, muszą opuścić posiedzenie. Argumentowane jest to od niedawna obwiązującymi przepisami RODO. Czy takie postępowanie jest słuszne?

Czy zaprosić stażystę

Czy w obradach walnego zgromadzenia mogą brać udział stażyści koła oraz myśliwi urlopowani w kole? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?