Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Książka poza łowiskiem

fot. Shutterstock

Pytanie:

W naszym kole książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym jest wyłożona w prywatnej firmie łowczego, która jest zamkniętym obiektem w postaci zakładu produkcyjnego. Na teren obiektu wejście jest możliwe wyłącznie za zgodą pracownika firmy ochroniarskiej. Dodatkowo miejsce, w którym znajduje się opisana książka, oddalone jest od granicy obwodu około 1,5 km. Czy takie postępowanie zarządu koła jest właściwe?

Odpowiedź:

Obecnie wszelkie sprawy związane z książką ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wynikają z przepisów art. 42b ustawy Prawo łowieckie. Przepisy te jednoznacznie wskazują, że książkę tę zobowiązani są prowadzić – dla każdego obwodu – dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich. Jednocześnie nie normują one zagadnienia, gdzie książka ta fizycznie może się znajdować, jak również tego, czy miejsce jej wyłożenia musi znajdować się na terenie obwodu łowieckiego. Należy zwrócić uwagę, że w tej kwestii poprzednie przepisy, zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska, jednoznacznie wskazywały, że książka ta ma się znajdować na terenie obwodu łowieckiego. Obecnie w zapisach ustawowych warunek ten został zniesiony.

Zatem w opisanej sytuacji postępowanie zarządu koła nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Pozostaje jeszcze wyjaśnić aspekt związany z dostępnością książki. Jej umiejscowienie nie może utrudniać dokonywania wpisów związanych z wykonywaniem polowania, a tym samym i samego wykonywania polowania. Książka powinna być dostępna dla wszystkich myśliwych w dowolnym miejscu i czasie.

Inne pytania czytelników

Zmiana adresu koła

Ponieważ sekretarz naszego koła zmienił adres zamieszkania, chcielibyśmy zmienić adres koła, aby wszelka korespondencja nadal przychodziła bezpośrednio do sekretarza. Czy uchwałę w tej sprawie musi podejmować walne zgromadzenie?

Kandydat na korytarzu

Stażysta w naszym kole po zakończeniu stażu i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania zwrócił się z wnioskiem do zarządu koła o przyjęcie w poczet jego

Żywołapki

Nasze koło łowieckie rozważa zakup kilkunastu pułapek i rozstawienie ich w łowisku celem redukcji drapieżników. Jakie są obecnie możliwości stosowania pułapek żywołownych przez myśliwych?

Początek sezonu

Proszę o interpretację zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z 16 marca 2005 r. Chodzi o zapisy par. 1