Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Książka poza łowiskiem

fot. Shutterstock

Pytanie:

W naszym kole książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym jest wyłożona w prywatnej firmie łowczego, która jest zamkniętym obiektem w postaci zakładu produkcyjnego. Na teren obiektu wejście jest możliwe wyłącznie za zgodą pracownika firmy ochroniarskiej. Dodatkowo miejsce, w którym znajduje się opisana książka, oddalone jest od granicy obwodu około 1,5 km. Czy takie postępowanie zarządu koła jest właściwe?

Odpowiedź:

Obecnie wszelkie sprawy związane z książką ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wynikają z przepisów art. 42b ustawy Prawo łowieckie. Przepisy te jednoznacznie wskazują, że książkę tę zobowiązani są prowadzić – dla każdego obwodu – dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich. Jednocześnie nie normują one zagadnienia, gdzie książka ta fizycznie może się znajdować, jak również tego, czy miejsce jej wyłożenia musi znajdować się na terenie obwodu łowieckiego. Należy zwrócić uwagę, że w tej kwestii poprzednie przepisy, zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska, jednoznacznie wskazywały, że książka ta ma się znajdować na terenie obwodu łowieckiego. Obecnie w zapisach ustawowych warunek ten został zniesiony.

Zatem w opisanej sytuacji postępowanie zarządu koła nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Pozostaje jeszcze wyjaśnić aspekt związany z dostępnością książki. Jej umiejscowienie nie może utrudniać dokonywania wpisów związanych z wykonywaniem polowania, a tym samym i samego wykonywania polowania. Książka powinna być dostępna dla wszystkich myśliwych w dowolnym miejscu i czasie.

Inne pytania czytelników

Jednostka zbożowa

W procedurze szacowania szkód w uprawach kukurydzy z przeznaczeniem na zieloną masę koledzy z koła zajmujący się szacowaniem, celem wyceny strat, stosują jednostkę przeliczeniową, którą

Bez sankcji

Nie brałem udziału w przystrzelaniu broni organizowanym przez zarząd koła. Pracuję za granicą i nie było mnie wówczas w kraju. Nie przedstawiłem również zaświadczenia o

Limit odstrzału

Od roku pełnię funkcje łowczego koła i w związku z tym mam pytanie w kwestii wydawania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego. Czy mając w rocznym

Żona na stażu

Proszę o interpretację paragrafu 111 pkt 6 Statutu PZŁ. Zarząd koła ma podjąć uchwałę dotyczącą zaliczenia stażu kandydackiego żonie łowczego. W skład zarządu wchodzi pięć osób, z których dwie głosują przeciw zaliczeniu, a trzy – w tej liczbie jest łowczy, a jednocześnie mąż kandydatki – głosują za zaliczeniem stażu. Jak interpretować taki wynik? Czy łowczy – mąż kandydatki – powinien brać udział w głosowaniu? Jeśli nie, to czy wynik dwa przeciwko dwóm głosom powoduje odrzucenie wniosku o zaliczenie stażu?