Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto wydzierżawi obwód?

fot. Rafał Łapiński

Pytanie:

Niedawno dowiedzieliśmy się, że kilkunastu myśliwych (w tym gronie znaleźli się członkowie naszego koła) założyło nowe koło łowieckie. Koło to zostało zarejestrowane przez zarząd okręgowy, mimo że nie dzierżawi żadnego obwodu łowieckiego. Prawdopodobnie myśliwi z tego koła będą w przyszłości starać się o jeden z trzech dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Zgodnie ze statutem założenie koła łowieckiego następuje po spełnieniu wymagań formalnych (§ 19 i § 20 Statutu PZŁ). W takiej sytuacji właściwy ze względu na miejsce siedziby nowo powstałego koła łowieckiego zarząd okręgowy zgodnie z § 98 ust. 1 pkt 19 statutu podejmuje uchwałę o rejestracji koła i jego wpisie do prowadzonego rejestru kół łowieckich. Należy przy tym zauważyć, że wpisanie koła do rejestru przez zarząd okręgowy oznacza jego gotowość do wystąpienia z wnioskiem o wydzierżawienie obwodu z chwilą pojawienia się takiej możliwości (§ 20 ust. 3 statutu).

Scenariusz nakreślony przez czytelnika jest prawdopodobny, gdyż znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie nie zapewniają prawa do pierwszeństwa dzierżawy obwodu kołu, które dzierżawiło go do tej pory (niezależnie od czasu trwania tej dzierżawy).

Podstawa prawna: § 19, § 20, § 98 ust. 1 pkt 19 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Czyj jest dzik

Koła, w których poluję, podpisały umowy na odstrzał dzików w strefie WAMTA. Zarządy tych kół różnie interpretują przepisy dotyczące odstrzału w strefie WAMTA oraz przysługującego z tego tytułu ryczałtu. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Chciałbym także wiedzieć, czyją własnością jest dzik odstrzelony w strefie WAMTA.

Zagraniczny łowca

Jako skarbnik mam pytanie dotyczące możliwych kroków wobec myśliwego uchylającego się od płacenia składek członkowskich do koła oraz udostępnienia adresu do korespondencji. Uchwała walnego zgromadzenia

Kandydat do zarządu

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do zarządu koła powstała wątpliwość, czy członek koła – myśliwy niemacierzysty – może zostać wybrany do zarządu koła.

Zwrot kosztów dla szacującego

Czy istnieje przepis prawa mówiący o tym, ile myśliwemu – członkowi koła, należy się zwrotu kosztów dojazdów i kosztów wszelkich czynności związanych z przeprowadzaniem szacowania szkód w uprawach rolnych?