Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Kto wydzierżawi obwód?

fot. Rafał Łapiński

Pytanie:

Niedawno dowiedzieliśmy się, że kilkunastu myśliwych (w tym gronie znaleźli się członkowie naszego koła) założyło nowe koło łowieckie. Koło to zostało zarejestrowane przez zarząd okręgowy, mimo że nie dzierżawi żadnego obwodu łowieckiego. Prawdopodobnie myśliwi z tego koła będą w przyszłości starać się o jeden z trzech dzierżawionych przez nas obwodów łowieckich. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Zgodnie ze statutem założenie koła łowieckiego następuje po spełnieniu wymagań formalnych (§ 19 i § 20 Statutu PZŁ). W takiej sytuacji właściwy ze względu na miejsce siedziby nowo powstałego koła łowieckiego zarząd okręgowy zgodnie z § 98 ust. 1 pkt 19 statutu podejmuje uchwałę o rejestracji koła i jego wpisie do prowadzonego rejestru kół łowieckich. Należy przy tym zauważyć, że wpisanie koła do rejestru przez zarząd okręgowy oznacza jego gotowość do wystąpienia z wnioskiem o wydzierżawienie obwodu z chwilą pojawienia się takiej możliwości (§ 20 ust. 3 statutu).

Scenariusz nakreślony przez czytelnika jest prawdopodobny, gdyż znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie nie zapewniają prawa do pierwszeństwa dzierżawy obwodu kołu, które dzierżawiło go do tej pory (niezależnie od czasu trwania tej dzierżawy).

Podstawa prawna: § 19, § 20, § 98 ust. 1 pkt 19 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Nowy w kole

W nowym Statucie PZŁ walne zgromadzenie uzyskało prawo sprzeciwu przyjęcia nowych członków do koła. W jakim trybie zarząd koła powinien poinformować członków o ich przyjęciu?

Trening z noktowizorem

Na strzelnicy PZŁ myśliwy używał sztucera z zamontowanym celownikiem noktowizyjnym. Strzelnica leży w województwie lubuskim, poza strefami ASF, gdzie polowanie na dziki z takimi celownikami jest dopuszczone. W gronie kolegów wywiązała się dyskusja, czy myśliwy, poza strefami ASF, może posiadać taką broń.

Na własny użytek

Czy myśliwy jest zobowiązany powiadomić zarząd koła o ubitej zwierzynie przeznaczonej na użytek własny? Nadmienię, że w naszym kole nie zostało to unormowane żadną uchwałą.

Kandydat na korytarzu

Stażysta w naszym kole po zakończeniu stażu i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania zwrócił się z wnioskiem do zarządu koła o przyjęcie w poczet jego