Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Nocą, czyli kiedy?

Pytanie:

W kolumnie nr 7 wzoru książki ewidencji polowań indywidualnych widnieje zapis dotyczący daty i godziny zakończenia polowania. Znajdziemy tam wskazanie, że w przypadku polowania nocnego wpis musi zostać dokonany do 9.00 po zakończeniu polowania. Czy to oznacza, że za nocne polowanie uważa się to, o którym mowa w regulaminie polowań, czy również takie, które rozpoczniemy przed nastaniem nocy i będziemy kontynuować do 9.00 rano następnego dnia?

Odpowiedź:

Zgodnie z cytowanym przez czytelnika przepisem rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz za porę nocną uważa się okres trwający od godziny po zachodzie słońca jednego dnia do godziny przed wschodem słońca dnia następnego. Przy okazji przypomnijmy, że polowanie w nocy może odbywać się tylko na niektóre gatunki zwierzyny, wymienione w § 7 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, po spełnieniu przez myśliwego określonych wymagań.

Zatem, niezależnie od tego, kiedy myśliwy rozpoczął polowanie – czy wcześniej aniżeli godzinę po zachodzie słońca, czy też w porze nocnej, adnotacja o zakończeniu polowania powinna zostać dokonana do 9.00 rano po zakończeniu tego polowania. To dlatego, że w zależności od terminu rozpoczęcia i zakończenia polowania odbyło się ono w całości lub w części w porze nocnej.

Podstawa prawna: § 2 pkt 11 rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Inne pytania czytelników

Odstrzał sanitarny

Jeden z obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło łowieckie znajduje się w tzw. strefie żółtej ze względu na występowanie ASF. W związku z tym zapewne

Wykluczenie myśliwego

Chcielibyśmy jako zarząd koła, zgodnie z nowym Statutem PZŁ, wykluczyć myśliwego z naszego koła. Prosimy o odpowiedź na pytania: ile osób z pięcioosobowego zarządu powinno poprzeć uchwałę w sprawie wykluczenia z koła?

Komu odszkodowanie?

Drzewka uszkodzone przez zwierzynę muszę zastępować corocznie nowymi nasadzeniami, a koło łowieckie odmawia mi wypłaty odszkodowania lub chociażby częściowego udziału w ponoszonych przeze mnie kosztach. Czy jest to zgodne z prawem?

Zawieszony na walnym

Zarząd koła zawiesił mnie w prawach członka koła na rok. Nie odwoływałem się od tej decyzji i uchwała o zawieszeniu stała się prawomocna. W czasie,