Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Nocą, czyli kiedy?

Pytanie:

W kolumnie nr 7 wzoru książki ewidencji polowań indywidualnych widnieje zapis dotyczący daty i godziny zakończenia polowania. Znajdziemy tam wskazanie, że w przypadku polowania nocnego wpis musi zostać dokonany do 9.00 po zakończeniu polowania. Czy to oznacza, że za nocne polowanie uważa się to, o którym mowa w regulaminie polowań, czy również takie, które rozpoczniemy przed nastaniem nocy i będziemy kontynuować do 9.00 rano następnego dnia?

Odpowiedź:

Zgodnie z cytowanym przez czytelnika przepisem rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz za porę nocną uważa się okres trwający od godziny po zachodzie słońca jednego dnia do godziny przed wschodem słońca dnia następnego. Przy okazji przypomnijmy, że polowanie w nocy może odbywać się tylko na niektóre gatunki zwierzyny, wymienione w § 7 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, po spełnieniu przez myśliwego określonych wymagań.

Zatem, niezależnie od tego, kiedy myśliwy rozpoczął polowanie – czy wcześniej aniżeli godzinę po zachodzie słońca, czy też w porze nocnej, adnotacja o zakończeniu polowania powinna zostać dokonana do 9.00 rano po zakończeniu tego polowania. To dlatego, że w zależności od terminu rozpoczęcia i zakończenia polowania odbyło się ono w całości lub w części w porze nocnej.

Podstawa prawna: § 2 pkt 11 rozporządzenia ministra środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Inne pytania czytelników

Tylko na własny użytek?

Zarząd naszego koła łowieckiego wprowadził przepis o odstrzale dzików wyłącznie na własny użytek, co skutkuje znaczącym spadkiem odstrzałów. Dodam, że dzierżawione obwody łowieckie leżą w strefach czerwonej i żółtej oraz w obszarze WAMTA afrykańskiego pomoru świń. Czy decyzja zarządu koła nie stoi w sprzeczności z zasadami walki z pomorem? Czy nie jest to działanie na szkodę koła?

Szantaż łowczego

W tym roku łowczy okręgowy zażądał preliminarza budżetowego jako załącznika do sprawozdania z walnego zgromadzenia członków naszego koła, pod rygorem unieważnienia walnego zgromadzenia, mimo że

Walne o godzinę później

Czy przy braku kworum walne zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie tego samego dnia, np. o godzinę później?

Odszkodowanie za choinki

Do naszego koła wpłynął wniosek jednego z mieszkańców dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego o oszacowanie strat przydomowych tui i świerków ozdobnych, zniszczonych przez sarny rogacze,