Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Odszkodowanie za choinki

fot. Shutterstock

Pytanie:

Do naszego koła wpłynął wniosek jednego z mieszkańców dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego o oszacowanie strat przydomowych tui i świerków ozdobnych, zniszczonych przez sarny rogacze, najprawdopodobniej w okresie rui. Czy w takim przypadku koło łowieckie zobowiązane jest do oszacowania strat i wypłaty odszkodowania?

Odpowiedź:

Niezależnie od istotnych modyfikacji przepisów ustawy Prawo łowieckie dotyczących szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich nie uległ zmianom. Odpowiedzialność ta obejmuje szkody wyrządzone przez pięć, a obecnie 4 gatunki (łoś cały czas objęty jest moratorium) zwierząt łownych i ogranicza się wyłącznie do szkód w uprawach i płodach rolnych (art. 46 ustawy Prawo łowieckie). Ze względu na fakt, że przepisy ustawy nie definiują pojęcia uprawy rolnej, jak również nie definiują rodzajów upraw, za które przysługuje odszkodowanie, wytyczną w tym względzie jest uchwała Sądu Najwyższego z 27 listopada 2007 roku, która precyzuje pojęcie uprawy rolnej jako każdej uprawy prowadzonej na gruncie rolnym, a więc gruncie, który przeznaczony jest do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Zatem to nie rodzaj uprawy, lecz status gruntu decyduje o tym, czy odszkodowanie za szkody jest należne. W opisanym przypadku mamy najprawdopodobniej do czynienia z przydomowym urządzaniem działek przez nasadzenia krzewów ozdobnych, które zostały zniszczone przez rogacze. Ze względu na położenie uszkodzonych krzewów domniemywać należy, że rosły na gruncie wyłączonym z użytkowania rolniczego (działka budowlana). W takim przypadku odszkodowanie za powstałe szkody nie jest należne. Jednak gdyby się okazało, że grunt, na którym znajdowały się krzewy, nie został wyłączony z użytkowania rolniczego, wówczas w rozumieniu cytowanej uchwały Sądu Najwyższego odszkodowanie za powstałe straty będzie należne.

Inne pytania czytelników

Wykluczenie myśliwego

Chcielibyśmy jako zarząd koła, zgodnie z nowym Statutem PZŁ, wykluczyć myśliwego z naszego koła. Prosimy o odpowiedź na pytania: ile osób z pięcioosobowego zarządu powinno poprzeć uchwałę w sprawie wykluczenia z koła?

Kto może z bronią

Czy w obecnych uwarunkowaniach prawnych można uzyskać pozwolenie na posiadanie myśliwskiej broni palnej przed ukończeniem 21. roku życia?

Żona na stażu

Proszę o interpretację paragrafu 111 pkt 6 Statutu PZŁ. Zarząd koła ma podjąć uchwałę dotyczącą zaliczenia stażu kandydackiego żonie łowczego. W skład zarządu wchodzi pięć osób, z których dwie głosują przeciw zaliczeniu, a trzy – w tej liczbie jest łowczy, a jednocześnie mąż kandydatki – głosują za zaliczeniem stażu. Jak interpretować taki wynik? Czy łowczy – mąż kandydatki – powinien brać udział w głosowaniu? Jeśli nie, to czy wynik dwa przeciwko dwóm głosom powoduje odrzucenie wniosku o zaliczenie stażu?