Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Odszkodowanie za choinki

fot. Shutterstock

Pytanie:

Do naszego koła wpłynął wniosek jednego z mieszkańców dzierżawionego przez nas obwodu łowieckiego o oszacowanie strat przydomowych tui i świerków ozdobnych, zniszczonych przez sarny rogacze, najprawdopodobniej w okresie rui. Czy w takim przypadku koło łowieckie zobowiązane jest do oszacowania strat i wypłaty odszkodowania?

Odpowiedź:

Niezależnie od istotnych modyfikacji przepisów ustawy Prawo łowieckie dotyczących szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich nie uległ zmianom. Odpowiedzialność ta obejmuje szkody wyrządzone przez pięć, a obecnie 4 gatunki (łoś cały czas objęty jest moratorium) zwierząt łownych i ogranicza się wyłącznie do szkód w uprawach i płodach rolnych (art. 46 ustawy Prawo łowieckie). Ze względu na fakt, że przepisy ustawy nie definiują pojęcia uprawy rolnej, jak również nie definiują rodzajów upraw, za które przysługuje odszkodowanie, wytyczną w tym względzie jest uchwała Sądu Najwyższego z 27 listopada 2007 roku, która precyzuje pojęcie uprawy rolnej jako każdej uprawy prowadzonej na gruncie rolnym, a więc gruncie, który przeznaczony jest do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie. Zatem to nie rodzaj uprawy, lecz status gruntu decyduje o tym, czy odszkodowanie za szkody jest należne. W opisanym przypadku mamy najprawdopodobniej do czynienia z przydomowym urządzaniem działek przez nasadzenia krzewów ozdobnych, które zostały zniszczone przez rogacze. Ze względu na położenie uszkodzonych krzewów domniemywać należy, że rosły na gruncie wyłączonym z użytkowania rolniczego (działka budowlana). W takim przypadku odszkodowanie za powstałe szkody nie jest należne. Jednak gdyby się okazało, że grunt, na którym znajdowały się krzewy, nie został wyłączony z użytkowania rolniczego, wówczas w rozumieniu cytowanej uchwały Sądu Najwyższego odszkodowanie za powstałe straty będzie należne.

Inne pytania czytelników

Swobodne oddanie głosu

Statut PZŁ przewiduje, że w przypadku tajnego głosowania musimy zapewnić „miejsce do swobodnego oddania głosu”. Czy mamy na walnym zrobić kabiny do głosowania jak podczas wyborów państwowych?

Wykluczenie myśliwego

Chcielibyśmy jako zarząd koła, zgodnie z nowym Statutem PZŁ, wykluczyć myśliwego z naszego koła. Prosimy o odpowiedź na pytania: ile osób z pięcioosobowego zarządu powinno poprzeć uchwałę w sprawie wykluczenia z koła?

Szantaż łowczego

W tym roku łowczy okręgowy zażądał preliminarza budżetowego jako załącznika do sprawozdania z walnego zgromadzenia członków naszego koła, pod rygorem unieważnienia walnego zgromadzenia, mimo że

Kandydat na korytarzu

Stażysta w naszym kole po zakończeniu stażu i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania zwrócił się z wnioskiem do zarządu koła o przyjęcie w poczet jego