Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Odwołanie do walnego

fot. Shutterstock

Pytanie:

Zarząd koła nałożył na jednego z myśliwych sankcję w postaci zawieszenia na dziewięć miesięcy w prawach do wykonywania polowania. Kolega ten złożył odwołanie do walnego zgromadzenia. Podczas rozpatrywania odwołania prowadzący zebranie poddał pod głosowanie kwestię utrzymania kary zawieszenia. Za wnioskiem opowiedziało się 12 kolegów, przeciw wnioskowi było również 12, a dwóch wstrzymało się od głosu. Prowadzący zebranie zarządził powtórne głosownie. W jego wyniku za złożonym wnioskiem zagłosowało 15 członków koła, przeciw było dziewięciu, a dwóch ponownie wstrzymało się od głosu. Prowadzący ogłosił, że walne zgromadzenie utrzymało uchwałę o nałożeniu kary przez zarząd. Czy takie postępowanie było prawidłowe?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji mamy do czynienia z kilkoma nieprawidłowościami. W przypadku nałożenia sankcji porządkowej przez zarząd koła osoba ukarana ma prawo odwołać się do walnego zgromadzenia (§ 114 ust. 2 pkt 1 Statutu PZŁ) i tak stało się w opisanym przypadku. Problem w tym, że prowadzący dokonał zmiany przedmiotu odwołania zawartego we wniosku – głosowano kwestię utrzymania kary, a niej uchylenia. Pozostawiając jednak tę kwestię na boku zauważmy, że wniosek nie uzyskał wymaganej statutem zwykłej większości głosów (§ 111 ust. 1 w powiązaniu z ust. 4 i ust. 5 Statutu PZŁ). Nie można przy tym uznać, że głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” wniosek nie uzyskał zwykłej większości, zatem myśliwi nie opowiedzieli się za utrzymaniem nałożonej sankcji porządkowej. Tym samym uchwała zarządu koła nie uprawomocniła się i traktować ją należy jako nieobowiązującą. Z tego też względu nie zachodziła potrzeba przeprowadzania powtórnego głosowania i kolejna podjęta w tej kwestii uchwała jest nieważna. W takim przypadku decyzję o nieważności podjętej uchwały powinien podjąć właściwy zarząd okręgowy w ramach statutowego prawa nadzoru nad kołami łowieckimi (§ 98 ust. 1 pkt 1, w powiązaniu z § 118 ust. 2 Statutu PZŁ).

Podstawa prawna: § 111 ust. 1 w powiązaniu z ust. 4 i ust. 5 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Trening z noktowizorem

Na strzelnicy PZŁ myśliwy używał sztucera z zamontowanym celownikiem noktowizyjnym. Strzelnica leży w województwie lubuskim, poza strefami ASF, gdzie polowanie na dziki z takimi celownikami jest dopuszczone. W gronie kolegów wywiązała się dyskusja, czy myśliwy, poza strefami ASF, może posiadać taką broń.

Kto ma prawo głosować

Zarząd okręgowy PZŁ uchylił decyzję zarządu koła o przyjęciu w poczet członków kilku myśliwych. Decyzja ta została dostarczona zainteresowanym przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia wyborczego, które

Jednostka zbożowa

W procedurze szacowania szkód w uprawach kukurydzy z przeznaczeniem na zieloną masę koledzy z koła zajmujący się szacowaniem, celem wyceny strat, stosują jednostkę przeliczeniową, którą

Oświadczenie lustracyjne

Podczas walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim odbyło się głosowanie nad wyborem nowego prezesa (poprzedni zrezygnował ze stanowiska). Jedynym kandydatem na tę funkcję był łowczy