Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Podzielony ryczałt

fot. Shutterstock

Pytanie:

Ze względu na zmieniające się prawo w zakresie odstrzału sanitarnego dzików oraz różną interpretację tych przepisów proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących pobierania opłaty od myśliwych przez koła łowieckie za tusze dzików odstrzelonych, które zabierają na użytek własny. Dodatkowo proszę o interpretację, jaka jest obecnie stawka ryczałtu za odstrzelone dziki oraz jaki jest sposób jej podziału pomiędzy kołem łowieckim a myśliwym wykonującym odstrzał?

Odpowiedź:

Odstrzał sanitarny dzików realizowany jest na podstawie przepisów wynikających z ustawy z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a wynika z rozporządzeń wojewodów lub powiatowych lekarzy weterynarii. W wypadku opisanych aktów prawnych organ je wydający określa sposób zagospodarowania tusz odstrzelonych dzików. Może to być utylizacja lub zgoda na zagospodarowanie tuszy przez myśliwego. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie zwierzyna odstrzelona w obwodzie łowieckim stanowi własność dzierżawcy. Zatem prawnym dysponentem tuszy jest dzierżawca. Tym samym to koło łowieckie określa zasady pobierania tuszy na użytek własny myśliwego. Mogą to być ogólnie obowiązujące w kole przepisy wynikające z uchwały walnego zgromadzenia. Coraz częściej walne zgromadzenia kół ustalają odrębne przepisy wyłącznie dla tusz dzików pochodzących z odstrzału sanitarnego.

Nowe kwoty ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików wynikają z dwóch rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 listopada 2018 roku. Wysokość zryczałtowanych kosztów za każdą odstrzeloną lochę przelatkową i starszą wynosi 650 złotych, a za pozostałe dziki 300 złotych. Należy pamiętać, że nie uległy zmianie przepisy dotyczące podziału kwoty ryczałtu i nadal obowiązuje zasada, że dzierżawca otrzymuje 20 proc. kwoty ryczałtu, a myśliwy, który dokona odstrzału, 80 proc. tej kwoty.

Inne pytania czytelników

Zagraniczny łowca

Jako skarbnik mam pytanie dotyczące możliwych kroków wobec myśliwego uchylającego się od płacenia składek członkowskich do koła oraz udostępnienia adresu do korespondencji. Uchwała walnego zgromadzenia

Trening z noktowizorem

Na strzelnicy PZŁ myśliwy używał sztucera z zamontowanym celownikiem noktowizyjnym. Strzelnica leży w województwie lubuskim, poza strefami ASF, gdzie polowanie na dziki z takimi celownikami jest dopuszczone. W gronie kolegów wywiązała się dyskusja, czy myśliwy, poza strefami ASF, może posiadać taką broń.

Patowa sytuacja

Zarząd koła liczy czterech członków: prezes sprawujący dodatkowo funkcję sekretarza, łowczy, skarbnik i podłowczy. Czy możliwe jest podjęcie uchwały, jeżeli głosy rozkładają się 2:2, tzn. czy głos prezesa jest przeważający? Co w przypadku, jeżeli głos prezesa nie jest przeważający: czy to oznacza paraliż zarządu w podejmowaniu każdej uchwały stosunkiem głosów 2:2?

Nowy w kole

W nowym Statucie PZŁ walne zgromadzenie uzyskało prawo sprzeciwu przyjęcia nowych członków do koła. W jakim trybie zarząd koła powinien poinformować członków o ich przyjęciu?