Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

W którym ZO PZŁ?

Pytanie:

Po zdaniu egzaminów nabyłem uprawnienia do wykonywania polowania, jednak z przyczyn osobistych nie wstąpiłem do Polskiego Związku Łowieckiego. Obecnie ze względu na charakter mojej pracy zmieniłem miejsce zamieszkania, jednak zameldowany jestem od urodzenia w tym samym miejscu. Po podjęciu decyzji o wstąpieniu do PZŁ udałem się do zarządu okręgowego właściwego dla miejsca mojego zamieszkania. Tam usłyszałem, że powinienem złożyć stosowne dokumenty w zarządzie okręgowym właściwym dla miejsca zameldowania. Problem w tym, że przyjeżdżam tam zaledwie 3-4 razy w roku, i to zazwyczaj w dni wolne od pracy, kiedy biuro zarządu jest nieczynne. Co w tej sytuacji zrobić, aby zostać przyjętym do PZŁ?

Odpowiedź:

Mamy tu do czynienia z nieznajomością przepisów przez pracownika zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Wszelkie sprawy związane z uzyskaniem członkostwa reguluje § 5 Statutu PZŁ. W przypadku osób fizycznych wszelkie formalności w tym zakresie załatwiane są w zarządzie okręgowym właściwym dla miejsca stałego zamieszkania danej osoby, a nie jej zameldowania. Jedynie cudzoziemcy, którzy po spełnieniu wymagań ustawowych chcą uzyskać członkostwo w Polskim Związku Łowieckim, dokonują wszelkich czynności z tym związanych w zarządzie okręgowym wybranym przez siebie. Warto dodać, że w druku deklaracji członkowskiej do Polskiego Związku Łowieckiego (dla osoby fizycznej), stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu PZŁ, jest mowa wyłącznie o adresie stałego zamieszkania (a nie zameldowania!). Tym samym pracownik zarządu okręgowego wprowadził czytelnika w błąd, gdyż powinien przyjąć stosowne dokumenty w celu uruchomienia procedury związanej z przyjęciem do PZŁ.

Podstawa prawna: § 5 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Uchylona uchwała

Część uchwał podjętych przez walne zgromadzenie została uchylona w ramach nadzoru przez zarząd okręgowy. Stało się to jednak dopiero po upływie prawie 9 miesięcy od

Kandydat do zarządu

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do zarządu koła powstała wątpliwość, czy członek koła – myśliwy niemacierzysty – może zostać wybrany do zarządu koła.

Walne o godzinę później

Czy przy braku kworum walne zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie tego samego dnia, np. o godzinę później?

VAT dzierżawny

W imieniu zarządu naszego koła prosimy o interpretację prawną w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynszu dzierżawnego z tytułu umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.