Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

W którym ZO PZŁ?

Pytanie:

Po zdaniu egzaminów nabyłem uprawnienia do wykonywania polowania, jednak z przyczyn osobistych nie wstąpiłem do Polskiego Związku Łowieckiego. Obecnie ze względu na charakter mojej pracy zmieniłem miejsce zamieszkania, jednak zameldowany jestem od urodzenia w tym samym miejscu. Po podjęciu decyzji o wstąpieniu do PZŁ udałem się do zarządu okręgowego właściwego dla miejsca mojego zamieszkania. Tam usłyszałem, że powinienem złożyć stosowne dokumenty w zarządzie okręgowym właściwym dla miejsca zameldowania. Problem w tym, że przyjeżdżam tam zaledwie 3-4 razy w roku, i to zazwyczaj w dni wolne od pracy, kiedy biuro zarządu jest nieczynne. Co w tej sytuacji zrobić, aby zostać przyjętym do PZŁ?

Odpowiedź:

Mamy tu do czynienia z nieznajomością przepisów przez pracownika zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Wszelkie sprawy związane z uzyskaniem członkostwa reguluje § 5 Statutu PZŁ. W przypadku osób fizycznych wszelkie formalności w tym zakresie załatwiane są w zarządzie okręgowym właściwym dla miejsca stałego zamieszkania danej osoby, a nie jej zameldowania. Jedynie cudzoziemcy, którzy po spełnieniu wymagań ustawowych chcą uzyskać członkostwo w Polskim Związku Łowieckim, dokonują wszelkich czynności z tym związanych w zarządzie okręgowym wybranym przez siebie. Warto dodać, że w druku deklaracji członkowskiej do Polskiego Związku Łowieckiego (dla osoby fizycznej), stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu PZŁ, jest mowa wyłącznie o adresie stałego zamieszkania (a nie zameldowania!). Tym samym pracownik zarządu okręgowego wprowadził czytelnika w błąd, gdyż powinien przyjąć stosowne dokumenty w celu uruchomienia procedury związanej z przyjęciem do PZŁ.

Podstawa prawna: § 5 Statutu PZŁ

Inne pytania czytelników

Kto do lustracji

Podczas walnego zebrania członków naszego koła dwóch kolegów zrezygnowało z funkcji członków komisji rewizyjnej. Komisja była trzyosobowa. W ich miejsce wybrano dwóch innych kolegów, którzy

Biegły szacuje

Jestem członkiem koła łowieckiego od ponad 20 lat. Szacuję szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych. W ciągu ostatnich dwóch lat ze względu na rosnącą

Głosowanie tajne

Czy podczas obrad walnego zgromadzenia, bezpośrednio przed głosowaniem nad uchwałą o zakupie nieruchomości, można zgłosić wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego? A jeśli nie, to kiedy należy zgłosić taki wniosek?

Walne o godzinę później

Czy przy braku kworum walne zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie tego samego dnia, np. o godzinę później?