Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Walne o godzinę później

Pytanie:

Czy przy braku kworum walne zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie tego samego dnia, np. o godzinę później?

Odpowiedź:

Zgodnie ze statutem zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka koła wysłane za potwierdzeniem odbioru w określonym terminie. W zawiadomieniu tym określone powinny być data, godzina i miejsce odbycia walnego zgromadzenia (§ 39 ust. 4 Statutu PZŁ). Zatem w przypadku braku kworum decyzja o konieczności zwołania walnego zgromadzenia może zostać podjęta dopiero w dniu i o godzinie, w której miało się ono odbyć zgodnie z przesłanym zawiadomieniem. Tym samym nie ma możliwości prawnych, aby zebranie zwołać powtórnie w tym samym dniu, tylko godzinę czy dwie później. Związane jest to z faktem, że konieczne jest wysłanie pisemnych zawiadomień o dacie, miejscu i godzinie rozpoczęcia walnego zgromadzenia na 21 dni przed jego planowanym odbyciem.

Podstawa prawna: § 39 ust. 4 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Odstrzał sanitarny

Jeden z obwodów łowieckich dzierżawionych przez nasze koło łowieckie znajduje się w tzw. strefie żółtej ze względu na występowanie ASF. W związku z tym zapewne

„Okazyjny” zakup

Zarząd mojego koła na jednym ze swych posiedzeń podjął uchwałę o zakupie gruntu o powierzchni 0,25 ha z przeznaczeniem na poletko łowieckie. Wydatkował na ten cel kwotę 4,5 tys. złotych, która nie była uwzględniona w preliminarzu budżetowym na dany rok. Prezes tłumaczy, że była to „okazja” i zabrakło czasu na zwołanie walnego zgromadzenia w tej kwestii. Jak należy ocenić takie postępowanie zarządu i czy jest możliwość wyciągnięcia konsekwencji wobec członków zarządu koła?

Skarbnik bez broni

Czy myśliwy, któremu zostało cofnięte pozwolenie na posiadanie broni, może kandydować do zarządu, zostać wybranym i pełnić funkcję członka zarządu (skarbnika)?

Dla kogo tusza

Czy tusza zwierzyny grubej strzelonej podczas polowania zbiorowego może być udostępniona wyłącznie myśliwemu, który dokonał jej odstrzału, czy też innemu myśliwemu biorącemu udział w tym polowaniu?