Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Walne o godzinę później

Pytanie:

Czy przy braku kworum walne zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie tego samego dnia, np. o godzinę później?

Odpowiedź:

Zgodnie ze statutem zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka koła wysłane za potwierdzeniem odbioru w określonym terminie. W zawiadomieniu tym określone powinny być data, godzina i miejsce odbycia walnego zgromadzenia (§ 39 ust. 4 Statutu PZŁ). Zatem w przypadku braku kworum decyzja o konieczności zwołania walnego zgromadzenia może zostać podjęta dopiero w dniu i o godzinie, w której miało się ono odbyć zgodnie z przesłanym zawiadomieniem. Tym samym nie ma możliwości prawnych, aby zebranie zwołać powtórnie w tym samym dniu, tylko godzinę czy dwie później. Związane jest to z faktem, że konieczne jest wysłanie pisemnych zawiadomień o dacie, miejscu i godzinie rozpoczęcia walnego zgromadzenia na 21 dni przed jego planowanym odbyciem.

Podstawa prawna: § 39 ust. 4 Statutu PZŁ.

Inne pytania czytelników

Porządek obrad

Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego wyposażył walne zgromadzenie w kompetencję uchwalania porządku obrad walnego zgromadzenia.

Oświadczenie lustracyjne

Podczas walnego zgromadzenia w moim kole łowieckim odbyło się głosowanie nad wyborem nowego prezesa (poprzedni zrezygnował ze stanowiska). Jedynym kandydatem na tę funkcję był łowczy

Broń w terenówce

Czy myśliwy może przewozić w samochodzie rozładowaną broń poza futerałem podczas przejazdu przez swój obwód łowiecki, na którym posiada ważne upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego?

Kto do lustracji

Podczas walnego zebrania członków naszego koła dwóch kolegów zrezygnowało z funkcji członków komisji rewizyjnej. Komisja była trzyosobowa. W ich miejsce wybrano dwóch innych kolegów, którzy