Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Wójt na prezesa

Pytanie:

Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?

Odpowiedź:

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo łowieckie, obowiązującej od 1 kwietnia 2018 roku, w art. 33c jasno określiły wymagania wobec osób wchodzących w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego, jak również wskazały, kto nie może pełnić tych funkcji. Pracownik gminy sprawujący funkcję wójta może być członkiem zarządu koła i pełnić w nim każdą funkcję, w tym również prezesa koła. Wynika to z faktu, że zakaz pełnienia funkcji w organach Polskiego Związku Łowieckiego dotyczy jedynie osób zatrudnionych w organach administracji publicznej na stanowiskach związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. Z kolei zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje Minister Środowiska. Tym samym, mając na względzie zapisy art. 35 ust. 4 ustawy, zakaz ten praktycznie dotyczy wyłącznie urzędników sprawujących w imieniu Ministra Środowiska nadzór nad działalnością Zrzeszenia i upoważnionych przez ministra do kontroli w zakresie zadań nałożonych na PZŁ wynikających z art. 34 ustawy Prawo łowieckie. Zatem pracownik organu samorządu terytorialnego, jakim jest urząd gminy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, nie sprawuje nadzoru nad działalnością PZŁ, więc może pełnić funkcje w organach Polskiego Związku Łowieckiego, a tym samym i w organach koła łowieckiego.

Inne pytania czytelników

W zarządzie bez broni

Czy myśliwy, który stracił pozwolenie na broń, może pełnić funkcję członka zarządu?

Czerwona książeczka

Jestem myśliwym z kilkumiesięcznym stażem. Mam pozwolenie na broń myśliwską, ale nie kupiłem jeszcze żadnej własnej broni. Zamierzam korzystać ze sztucera ojca, który posiada wiele

Kiedy dokonać wpisu

W moim kole łowieckim podjęto uchwałę o konieczności dokonania wpisu do książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym bezpośrednio przed polowaniem, a nie na 24 godziny przed planowanym jego rozpoczęciem. Ma to ukrócić praktyki rzekomo permanentnego blokowania przez niektórych myśliwych wybranych części obwodu. Czy jest to zgodne z prawem?

Książka poza łowiskiem

W naszym kole książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym jest wyłożona w prywatnej firmie łowczego, która jest zamkniętym obiektem w postaci zakładu produkcyjnego. Na