Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Wpisowe na raty

Pytanie:

Czy walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozłożeniu na raty wpisowego do koła albo zamienieniu go na prace gospodarcze w kole?

Odpowiedź:

Statut Polskiego Związku Łowieckiego definiuje wprost, że wpisowe do koła jest opłatą pieniężną wnoszoną z góry za wywołanie określonej czynności prawnej, jaką jest podjęcie uchwały o przyjęciu do koła. Statut nie zabrania rozłożenia na raty opłaty wpisowego. Jednak niezależnie od liczby rat i terminu ich opłacenia nadrzędne znaczenie ma fakt, że musi być ono uiszczone w całości przed podjęciem przez zarząd koła uchwały o przyjęciu do koła. Odnosząc się do drugiego wątku skierowanego pytania, stwierdzić należy, że tego rodzaju rozwiązanie nie może znaleźć zastosowania. Wpisowe powinno zostać uiszczone w pieniądzu i statut nie przewiduje zamiany tej formy na inną. Za tym, że wpisowe nie może być zamienione na prace gospodarcze, przemawia również fakt, że w przypadku odmowy przyjęcia do koła wpisowe podlega zwrotowi zainteresowanemu. W sytuacji gdyby zostało ono zamienione na konkretne prace gospodarcze, nie sposób byłoby dokonać jego zwrotu.

Inne pytania czytelników

Okręgowa selekcja

Zarząd okręgowy przysłał do mojego koła uchwałę ORŁ, która w moim odczuciu znacząco zmienia zasady selekcji. Czy delegacja zawarta w uchwale NRŁ pozwala na wprowadzenie

Walne liczenie

Na ostatnim walnym zgromadzeniu wybrano mnie na prowadzącego obrady. Po zakończeniu pojawiły się głosy o tym, że źle zostały przeprowadzone poszczególne głosowania, w tym głosowanie

Kto może z bronią

Czy w obecnych uwarunkowaniach prawnych można uzyskać pozwolenie na posiadanie myśliwskiej broni palnej przed ukończeniem 21. roku życia?