Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Wpisowe na raty

Pytanie:

Czy walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozłożeniu na raty wpisowego do koła albo zamienieniu go na prace gospodarcze w kole?

Odpowiedź:

Statut Polskiego Związku Łowieckiego definiuje wprost, że wpisowe do koła jest opłatą pieniężną wnoszoną z góry za wywołanie określonej czynności prawnej, jaką jest podjęcie uchwały o przyjęciu do koła. Statut nie zabrania rozłożenia na raty opłaty wpisowego. Jednak niezależnie od liczby rat i terminu ich opłacenia nadrzędne znaczenie ma fakt, że musi być ono uiszczone w całości przed podjęciem przez zarząd koła uchwały o przyjęciu do koła. Odnosząc się do drugiego wątku skierowanego pytania, stwierdzić należy, że tego rodzaju rozwiązanie nie może znaleźć zastosowania. Wpisowe powinno zostać uiszczone w pieniądzu i statut nie przewiduje zamiany tej formy na inną. Za tym, że wpisowe nie może być zamienione na prace gospodarcze, przemawia również fakt, że w przypadku odmowy przyjęcia do koła wpisowe podlega zwrotowi zainteresowanemu. W sytuacji gdyby zostało ono zamienione na konkretne prace gospodarcze, nie sposób byłoby dokonać jego zwrotu.

Inne pytania czytelników

Skarbnik bez broni

Czy myśliwy, któremu zostało cofnięte pozwolenie na posiadanie broni, może kandydować do zarządu, zostać wybranym i pełnić funkcję członka zarządu (skarbnika)?

Dzik na bażantach

W naszym kole łowieckim miał miejsce incydent, który zdaniem wielu członków był naruszeniem przepisów. Podczas polowania indywidualnego na bażanty wykonywanego przez trzech myśliwych z dwoma

Okręgowa selekcja

Zarząd okręgowy przysłał do mojego koła uchwałę ORŁ, która w moim odczuciu znacząco zmienia zasady selekcji. Czy delegacja zawarta w uchwale NRŁ pozwala na wprowadzenie

Początek sezonu

Proszę o interpretację zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne z 16 marca 2005 r. Chodzi o zapisy par. 1