Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Zaświadczenie o kolizji

fot. Andrzej Wierzbieniec

Pytanie:

Do zarządu koła zwracają się poszkodowani w wypadkach drogowych z udziałem zwierzyny, do których doszło na terenie naszego obwodu, z prośbami o wydanie zaświadczeń. Czy mamy taki obowiązek? Nadmieniam, że otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty wraz kosztorysem remontu samochodu. Jak postępować w takich przypadkach?

Odpowiedź:

W myśl obowiązujących przepisów prawa (jak również orzecznictwa sądowego) dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku kolizji lub wypadków drogowych, których uczestnikiem były zwierzęta łowne. Tym samym nie mają obowiązku wydawania zaświadczeń dotyczących prowadzonej gospodarki łowieckiej i ewentualnego wypadku.
W ostatnich latach koła łowieckie mają do czynienia z rosnącą liczbą wezwań do zapłaty za szkody związane z kolizjami drogowymi z udziałem dzikich zwierząt i kosztami powstałymi z tego tytułu. Nie musimy na nie odpowiadać. Jeżeli jednak zarząd koła uzna za stosowne wyjaśnienie sytuacji, to powinien wskazać przepisy ustawy Prawo łowieckie, zawarte w rozdziale 9. Wymieniono tam zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Nie ma tam mowy o odpowiedzialności za kolizje ze zwierzętami łownymi.

Podstawa prawna: art. 46 ustawy Prawo łowieckie

Inne pytania czytelników

Podzielony ryczałt

Ze względu na zmieniające się prawo w zakresie odstrzału sanitarnego dzików oraz różną interpretację tych przepisów proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących pobierania opłaty od myśliwych

Głosowanie tajne

Czy podczas obrad walnego zgromadzenia, bezpośrednio przed głosowaniem nad uchwałą o zakupie nieruchomości, można zgłosić wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego? A jeśli nie, to kiedy należy zgłosić taki wniosek?

Protokół z walnego

Z poprzedniego walnego zgromadzenia – odbytego w czerwcu 2018 r. – został sporządzony protokół, a następnie zgodnie z dotychczasowymi przepisami chcieliśmy zatwierdzić protokół na najbliższym

Trening z noktowizorem

Na strzelnicy PZŁ myśliwy używał sztucera z zamontowanym celownikiem noktowizyjnym. Strzelnica leży w województwie lubuskim, poza strefami ASF, gdzie polowanie na dziki z takimi celownikami jest dopuszczone. W gronie kolegów wywiązała się dyskusja, czy myśliwy, poza strefami ASF, może posiadać taką broń.