Do naszej redakcji każdego dnia napływa bardzo dużo pytań. Często prosi się nas o natychmiastową odpowiedź. Niestety, nie jesteśmy w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Staramy się opisywać problemy, które nurtują dużą część czytelników, i wybierać najciekawsze z nich. W nagłych przypadkach należy się zgłaszać do ZG PZŁ bezpośrednio lub za naszym pośrednictwem: poczta@lowiec.pl.

Zaświadczenie o kolizji

fot. Andrzej Wierzbieniec

Pytanie:

Do zarządu koła zwracają się poszkodowani w wypadkach drogowych z udziałem zwierzyny, do których doszło na terenie naszego obwodu, z prośbami o wydanie zaświadczeń. Czy mamy taki obowiązek? Nadmieniam, że otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty wraz kosztorysem remontu samochodu. Jak postępować w takich przypadkach?

Odpowiedź:

W myśl obowiązujących przepisów prawa (jak również orzecznictwa sądowego) dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku kolizji lub wypadków drogowych, których uczestnikiem były zwierzęta łowne. Tym samym nie mają obowiązku wydawania zaświadczeń dotyczących prowadzonej gospodarki łowieckiej i ewentualnego wypadku.
W ostatnich latach koła łowieckie mają do czynienia z rosnącą liczbą wezwań do zapłaty za szkody związane z kolizjami drogowymi z udziałem dzikich zwierząt i kosztami powstałymi z tego tytułu. Nie musimy na nie odpowiadać. Jeżeli jednak zarząd koła uzna za stosowne wyjaśnienie sytuacji, to powinien wskazać przepisy ustawy Prawo łowieckie, zawarte w rozdziale 9. Wymieniono tam zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Nie ma tam mowy o odpowiedzialności za kolizje ze zwierzętami łownymi.

Podstawa prawna: art. 46 ustawy Prawo łowieckie

Inne pytania czytelników

Wójt na prezesa

Czy wójt gminy może być wybrany na funkcję prezesa koła łowieckiego?

Kiedy dokonać wpisu

W moim kole łowieckim podjęto uchwałę o konieczności dokonania wpisu do książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym bezpośrednio przed polowaniem, a nie na 24 godziny przed planowanym jego rozpoczęciem. Ma to ukrócić praktyki rzekomo permanentnego blokowania przez niektórych myśliwych wybranych części obwodu. Czy jest to zgodne z prawem?

Kto prowadzi strzelanie

Czy osoba posiadająca uprawnienia (mająca legitymację) sędziego instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ może samodzielnie strzelać i prowadzić strzelanie z broni myśliwskiej na strzelnicy?

Zespół nadzorczo-kontrolny

Na okręgowym zjeździe delegatów został wybrany pięcioosobowy zespół nadzorczo-kontrolny. Proszę o wyjaśnienie, jakie ma on kompetencje. Ani w Statucie PZŁ, ani w ustawie Prawo łowieckie nie znalazłem stosownych zapisów.