Wydawca „Łowiec Polski” Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa
tel. 22 556 82 80
fax 22 556 82 99

Paweł Budzyński

prezes spółki

Bartosz Marzec

redaktor naczelny

Wacław Matysek

sekretarz redakcji

Zespół redakcyjny:

Biuro polowań:

Biuro reklamy, sekretariat redakcji: 

Marzanna Skrzypczak

tel. 22 556 82 81

Prenumerata: 

Ogłoszenia modułowe, drobne, nekrologi: 

prenumerata@lowiec.pl

tel. 22 556 82 80 wew. 12

ogloszenia@lowiec.pl

tel. 22 556 82 80 wew. 18

Sklep „Jedność Łowiecka”:

sklep@jednosclowiecka.pl

tel. 22 871 14 24 w godz. 8.00–16.00

Konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.   56 1600 1462 1833 4014 0000 0001

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skrótów i opracowania redakcyjnego tekstów przyjętych do druku oraz prawo nieodpłatnego publikowania listów. Redakcja zastrzega sobie również możliwość nieodpłatnego wykorzystania publikowanych materiałów na własnych stronach internetowych. Za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń, listów i materiałów sponsorowanych redakcja nie odpowiada. Redakcja ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma (art. 36, pkt 4 Prawa prasowego) oraz interesem wydawnictwa. Przedruki z miesięcznika „Łowiec Polski” dozwolone są wyłącznie za uprzednią zgodą wydawcy.

 

Projekt i skład: MiA Studio