fot. Andrzej Wierzbieniec

Stołówki dla zwierzyny

Grunty rolne stanowiące własność kół łowieckich, na których można tworzyć śródpolne remizy, stanowią niewielki odsetek obwodów. Taki stan nie może nas jednak zrażać do działania. Mało tego: powinniśmy podjąć starania na rzecz ochrony już istniejących zakrzaczeń, bo bez nich nie powiedzie się nasz plan odbudowy populacji zwierzyny drobnej.

W poszukaniu odpowiednich miejsc pod zadrzewienia mogą nam pomóc urzędy gmin. Art. 78 ustawy o ochronie przyrody mówi, że rada gminy jest zobowiązana do zakładania i utrzymywania w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień. Doskonale nadają się do tego celu skraje polnych dróg, których na terenie gminy może się znajdować nawet kilkadziesiąt kilometrów! Niektóre z nich to wąskie czterometrowe dojazdy do pól, ale zdarzają się też – i to nierzadko – pasy drogowe o szerokości 10–12 m. To one powinny nas najbardziej interesować. Kolejne instytucje, z którymi należy prowadzić rozmowy, to zarządcy wód. Podczas spotkania z gminną spółką wodną można zaproponować wykonanie nasadzeń przy rowach. Drzewa można posadzić po jednej stronie w taki sposób, żeby ocieniały rowy, a jednocześnie umożliwiały ich czyszczenie sprzętem ciężkim. Dzięki temu zatrzymany zostanie wzrost roślinności w rowie (chodzi o trzcinę i turzyce) i utrzymana jego drożność. Podejmujmy także negocjacje z zarządcami jezior. Przy brzegach można wykonywać nowe nasadzenia. Dobrym pomysłem jest także wzbogacanie innymi gatunkami już istniejących zadrzewień.

W interesującej nas kwestii bez dwóch zdań najważniejszymi partnerami pozostają rolnicy. Do rozmowy należy się jednak przygotować. W pierwszej kolejności wytypujmy nawet najmniejsze fragmenty nieużytków i miedz, gdzie można by posadzić choćby kilka drzew czy krzewów. Powinniśmy też uzbroić się w fachową wiedzę. Pamiętajmy więc, że zadrzewieniami są drzewa i krzewy rosnące poza lasem oraz wysoka roślinność wśród pól, łąk, zabudowań, wzdłuż dróg, miedz oraz linii brzegowych zbiorników i cieków wodnych. Nieodzownym elementem zadrzewień są towarzyszące drzewom i krzewom rośliny zielne, grzyby oraz zwierzęta.

Wyróżniamy następujące formy zadrzewień: punktowe (pojedyncze drzewa lub krzewy), liniowe (jednorzędowe ciągi drzew lub krzewów), aleje (dwa rzędy drzew rosnące po obu stronach drogi), pasowe (co najmniej dwa rzędy drzew lub krzewów o proporcji długości do szerokości 5:2) i powierzchniowe (większe niż pasowe, ale niestanowiące lasu). Rola zadrzewień rośnie w obwodach o niskiej lesistości. Krajobraz rolniczy pozbawiony drzew jest bezbronny wobec niesprzyjających warunków klimatycznych i skazany na degradację.

Podziel się
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Inne ciekawe artykuły

Polowanie i myśliwy

Klejnot kniei

Można mieć na rozkładzie medalowe łowne byki i orężne odyńce, ale gładko wypudlić pierwszego samodzielnie przywabionego jarząbka. Polowaniu na niezwykle ostrożnego kniejotka towarzyszą szczególnie intensywne

Broń

Polowanie z termowizją

Minął rok, zainteresowanie rośnie, ceny spadają. Najnowsze modele czołowych celowników termowizyjnych są dziś o połowę tańsze, a przy tym ich parametry techniczne i możliwości rosną.

Broń

Starcie tytanów

Podobne parametry, zbliżone ceny i jedno odwieczne pytanie – co lepsze: bok Beretty czy Browninga? Odpowiedź pomogą znaleźć utytułowani strzelcy sportowi – Zbigniew Grabałowski i

Opowiadanie

Wernyhora

Co oznacza znalezione na siedzeniu piórko słonki? I dlaczego leśny dukt pojawia się nagle i znika niczym jezioro z powieści Ernesta Hemingwaya? Wreszcie: czy duch

Polowanie i myśliwy

Leśne inspiracje

Rzeźby Eugeniusza Ochnio cenią nie tylko miłośnicy kultury łowieckiej, ale on ze swego dzieła nigdy nie jest w pełni zadowolony. Dlatego podejmuje nowe wyzwania. Inspirację