fot. Andrzej Wierzbieniec

Stołówki dla zwierzyny

Grunty rolne stanowiące własność kół łowieckich, na których można tworzyć śródpolne remizy, stanowią niewielki odsetek obwodów. Taki stan nie może nas jednak zrażać do działania. Mało tego: powinniśmy podjąć starania na rzecz ochrony już istniejących zakrzaczeń, bo bez nich nie powiedzie się nasz plan odbudowy populacji zwierzyny drobnej.

W poszukaniu odpowiednich miejsc pod zadrzewienia mogą nam pomóc urzędy gmin. Art. 78 ustawy o ochronie przyrody mówi, że rada gminy jest zobowiązana do zakładania i utrzymywania w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień. Doskonale nadają się do tego celu skraje polnych dróg, których na terenie gminy może się znajdować nawet kilkadziesiąt kilometrów! Niektóre z nich to wąskie czterometrowe dojazdy do pól, ale zdarzają się też – i to nierzadko – pasy drogowe o szerokości 10–12 m. To one powinny nas najbardziej interesować. Kolejne instytucje, z którymi należy prowadzić rozmowy, to zarządcy wód. Podczas spotkania z gminną spółką wodną można zaproponować wykonanie nasadzeń przy rowach. Drzewa można posadzić po jednej stronie w taki sposób, żeby ocieniały rowy, a jednocześnie umożliwiały ich czyszczenie sprzętem ciężkim. Dzięki temu zatrzymany zostanie wzrost roślinności w rowie (chodzi o trzcinę i turzyce) i utrzymana jego drożność. Podejmujmy także negocjacje z zarządcami jezior. Przy brzegach można wykonywać nowe nasadzenia. Dobrym pomysłem jest także wzbogacanie innymi gatunkami już istniejących zadrzewień.

W interesującej nas kwestii bez dwóch zdań najważniejszymi partnerami pozostają rolnicy. Do rozmowy należy się jednak przygotować. W pierwszej kolejności wytypujmy nawet najmniejsze fragmenty nieużytków i miedz, gdzie można by posadzić choćby kilka drzew czy krzewów. Powinniśmy też uzbroić się w fachową wiedzę. Pamiętajmy więc, że zadrzewieniami są drzewa i krzewy rosnące poza lasem oraz wysoka roślinność wśród pól, łąk, zabudowań, wzdłuż dróg, miedz oraz linii brzegowych zbiorników i cieków wodnych. Nieodzownym elementem zadrzewień są towarzyszące drzewom i krzewom rośliny zielne, grzyby oraz zwierzęta.

Wyróżniamy następujące formy zadrzewień: punktowe (pojedyncze drzewa lub krzewy), liniowe (jednorzędowe ciągi drzew lub krzewów), aleje (dwa rzędy drzew rosnące po obu stronach drogi), pasowe (co najmniej dwa rzędy drzew lub krzewów o proporcji długości do szerokości 5:2) i powierzchniowe (większe niż pasowe, ale niestanowiące lasu). Rola zadrzewień rośnie w obwodach o niskiej lesistości. Krajobraz rolniczy pozbawiony drzew jest bezbronny wobec niesprzyjających warunków klimatycznych i skazany na degradację.

Podziel się
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Inne ciekawe artykuły

Broń

Amunicja XXI wieku

Niektórzy eksperci twierdzą, że 6 mm Creedmoor to nabój przyszłości. Z pewnością idealnie nada się na rogacza. Ale lista nowości, na które zwrócą uwagę myśliwi

Broń

Jak kulą w sosnę

Do wielu wypadków podczas polowań nigdy by nie doszło, gdyby myśliwi zdawali sobie sprawę z zasięgu pocisków. Kolejnych tragicznych zdarzeń uniknęlibyśmy pamiętając, że dla klasycznego

Tradycje i zwyczaje

Generalskie polowania

Obrońca ojczyzny w 1920 roku, bohater spod Monte Cassino i Ankony. Prywatnie generał Władysław Anders był znakomitym kompanem i świetnym myśliwym. Podczas polowań na Kresach

Tradycje i zwyczaje

Ziemiańskie łowisko

Wielkopolska zawsze słynęła z dobrych polowań i wybitnych myśliwych. Po pierwszej wojnie światowej w lasach niewiele było dzików, saren i jeleni, więc główną zwierzyną stały

Kynologia

Ćwiczenia przed sezonem

Wiosna i połowa lata to dla większości psów myśliwskich okres bezrobocia. Nie znaczy to jednak, że czworonogi mają biernie czekać na nowy sezon, bo zawsze