fot. Andrzej Wierzbieniec

Stołówki dla zwierzyny

Grunty rolne stanowiące własność kół łowieckich, na których można tworzyć śródpolne remizy, stanowią niewielki odsetek obwodów. Taki stan nie może nas jednak zrażać do działania. Mało tego: powinniśmy podjąć starania na rzecz ochrony już istniejących zakrzaczeń, bo bez nich nie powiedzie się nasz plan odbudowy populacji zwierzyny drobnej.

W poszukaniu odpowiednich miejsc pod zadrzewienia mogą nam pomóc urzędy gmin. Art. 78 ustawy o ochronie przyrody mówi, że rada gminy jest zobowiązana do zakładania i utrzymywania w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień. Doskonale nadają się do tego celu skraje polnych dróg, których na terenie gminy może się znajdować nawet kilkadziesiąt kilometrów! Niektóre z nich to wąskie czterometrowe dojazdy do pól, ale zdarzają się też – i to nierzadko – pasy drogowe o szerokości 10–12 m. To one powinny nas najbardziej interesować. Kolejne instytucje, z którymi należy prowadzić rozmowy, to zarządcy wód. Podczas spotkania z gminną spółką wodną można zaproponować wykonanie nasadzeń przy rowach. Drzewa można posadzić po jednej stronie w taki sposób, żeby ocieniały rowy, a jednocześnie umożliwiały ich czyszczenie sprzętem ciężkim. Dzięki temu zatrzymany zostanie wzrost roślinności w rowie (chodzi o trzcinę i turzyce) i utrzymana jego drożność. Podejmujmy także negocjacje z zarządcami jezior. Przy brzegach można wykonywać nowe nasadzenia. Dobrym pomysłem jest także wzbogacanie innymi gatunkami już istniejących zadrzewień.

W interesującej nas kwestii bez dwóch zdań najważniejszymi partnerami pozostają rolnicy. Do rozmowy należy się jednak przygotować. W pierwszej kolejności wytypujmy nawet najmniejsze fragmenty nieużytków i miedz, gdzie można by posadzić choćby kilka drzew czy krzewów. Powinniśmy też uzbroić się w fachową wiedzę. Pamiętajmy więc, że zadrzewieniami są drzewa i krzewy rosnące poza lasem oraz wysoka roślinność wśród pól, łąk, zabudowań, wzdłuż dróg, miedz oraz linii brzegowych zbiorników i cieków wodnych. Nieodzownym elementem zadrzewień są towarzyszące drzewom i krzewom rośliny zielne, grzyby oraz zwierzęta.

Wyróżniamy następujące formy zadrzewień: punktowe (pojedyncze drzewa lub krzewy), liniowe (jednorzędowe ciągi drzew lub krzewów), aleje (dwa rzędy drzew rosnące po obu stronach drogi), pasowe (co najmniej dwa rzędy drzew lub krzewów o proporcji długości do szerokości 5:2) i powierzchniowe (większe niż pasowe, ale niestanowiące lasu). Rola zadrzewień rośnie w obwodach o niskiej lesistości. Krajobraz rolniczy pozbawiony drzew jest bezbronny wobec niesprzyjających warunków klimatycznych i skazany na degradację.

Podziel się
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Inne ciekawe artykuły

Polowanie i myśliwy

Skuteczna zbiorówka

Zakaz utrudniania polowań pod groźbą sankcji finansowej został wprawdzie wycofany, ale nie oznacza to wcale, że prawo nie daje nam możliwości obrony przed pseudoekologami. Wiele

Polowanie i myśliwy

Skuteczne polowanie

Zachowania saren polnych powodują, że polowanie w otwartych terenach rolniczych nie należy do łatwych. Projekt prowadzony na terenie Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu dotyczący wykorzystania

Broń

Z tundry do Polski

Musimy jak najszybciej podjąć działania prawne mające na celu zmianę listy gatunków łownych i dodanie do niej gęsi tundrowej. Do niedawna uznawano ją niesłusznie za

Kynologia

Kłopot z narzynaczem

Narzynacz to pies, który kaleczy lub zjada upolowaną zwierzynę. To bardzo poważna wada, którą najprawdopodobniej się dziedziczy, zatem czworonogi z takim defektem powinny być eliminowane

Tradycje i zwyczaje

Łowy i wojna

Jako żołnierz 2. Korpusu na Bliskim Wschodzie polował na dziki i karakale. W Rodezji nieraz zasadzał się na lamparta. Generał brygady Emil Mentel, kawaler Orderu