fot. Rafał Łapiński

Walne w dobie epidemii

Kończy się kadencja zarządów kół i komisji rewizyjnych, dlatego też podczas zbliżających się walnych konieczne będzie przeprowadzenie wyborów. Problem w tym, że wobec stanu epidemii zakazano zgromadzeń powyżej 50 osób. Czy istnieje inna dopuszczalna w tej sytuacji metoda przeprowadzenia takiego zebrania?

Chcę wierzyć, że najtrudniejszy czas nasze Zrzeszenie ma już za sobą. Zakończył się czas „dwuwładzy” w Naczelnej Radzie Łowieckiej, a Łowczym Krajowym został wieloletni myśliwy, który chce pracować i działać na rzecz Polskiego Związku Łowieckiego. Pozostaje poprawienie Statutu. W najbliższym czasie musimy również zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z działalnością podstawowego ogniwa Zrzeszenia, tj. koła łowieckiego. Zbliża się czas walnych zgromadzeń, a przypomnijmy, że jest to rok wyborczy. Jak je skutecznie przeprowadzić? Na co zwrócić uwagę? Przyjrzyjmy się obowiązującym przepisom.

Koronawirus a wybory

W momencie oddawania bieżącego numeru „Łowca Polskiego” do druku w Polsce obowiązywał stan epidemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Dokument ustanawiający ten stan zawiera wiele nakazów i zakazów mających na celu zapobieganie szerzeniu się choroby. Jednym z nich jest zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Jeżeli ten stan zostanie utrzymany, a patrząc na prognozy tak się właśnie stanie, to w przypadku kół z równą lub większą niż 50 liczbą członków walne w dotychczasowej formule nie będą mogły się odbyć. Nawet dla kół małych, liczących po kilkunastu członków, organizowanie walnego nie jest zalecane. Czy istnieje zatem inna dopuszczalna w tej sytuacji metoda przeprowadzenia takiego zebrania? Sprawdźmy.

Czym w ogóle jest walne zgromadzenie? Ustawa Prawo łowieckie stanowi, że jest to najwyższa władza w kole łowieckim (i jego organ), którą tworzą jego członkowie. To powielenie zapisu z ustawy o stowarzyszeniach. Sposobu jego organizacji próżno jednak szukać w tych aktach prawnych. W Prawie łowieckim znajdziemy jedynie odesłanie do określenia trybu działania organów koła łowieckiego w Statucie Polskiego Związku Łowieckiego. Szczegóły znajdziemy w rozdziale VIII (§35-44), choć oczywiście przepisy dotyczące walnego zgromadzenia znajdują się również w innych częściach Statutu.

Podziel się
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Inne ciekawe artykuły

Broń

Nabój na rykowisko

Byk jelenia szlachetnego jest zwierzem twardym na strzał. Ponieważ w czasie rykowiska dodatkowo napędza go testosteron, powinniśmy na polowanie wybrać się z bronią w kalibrze

Polowanie i myśliwy

Dwie pasje Pana Profesora

W Buriacji strzelił niedźwiedzia, na Kamczatce łosia, a w górach Ałtaju nastawiał koledze po strzelbie wybity ze stawu łokieć. Polowanie jest dla prof. Piotra Bażowskiego

Temat miesiąca

Wielkie łowieckie dzieło

Jak nadrobić lata zaniedbań w dziedzinie popularyzacji naszej pasji? Trzeba działać wielotorowo! Istotne są zarówno stworzenie spójnego i przemyślanego przekazu medialnego, jak również masowy udział

Polowanie i myśliwy

W kaczym świecie

Jedne wspaniale nurkują, drugie latają z prędkością ponad 100 km/h, a jeszcze inne lęgną się na wysokościach. Polujemy tylko na niektóre gatunki kaczek, ale –

Polowanie i myśliwy

Ostatni z II Rzeczypospolitej

O wyczynach łowieckich jego matki regularnie donosił nasz miesięcznik. Ojciec brał udział w zawodach strzeleckich razem z legendarnym Józefem Kiszkurną. Krzysztof Kiwerski, który w tym